De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Export Surinaamse manja naar Nederland hervat

De export van manja naar Europa is vorige week hervat. In december 2019 was de export door Suriname zelf stopgezet, omdat door de inwerkingtreding van de nieuwe Plantgezondheidswet van de Europese Unie (EU) Suriname op dat moment niet aan de gestelde fytosanitaire importvereisten betreffende manja voldeed.

Aan deze hervatting van de manja-export is een intensief proces voorafgegaan door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zodat Suriname aan de gestelde importvereisten van de EU kan voldoen. De eerste zending betrof een proefzending van 200 kilogram, die na strenge fytosanitaire inspectie door de inspecteurs van de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen (National Plant Protection Organization (NPPO)) van Suriname is goedgekeurd voor de export naar Nederland, Europa.

De strenge importvereisten van de EU voor manja hadden betrekking op twee fruitvliegen, namelijk de Carambola en Mopé-fruitvlieg. Daarnaast was het in de mangopit de snuitkever die het zaad aantastte.

Manja wordt nu geëxporteerd volgens het Systems Approach principe dat bestaat uit maatregelen, die samen kunnen garanderen dat het fruit vrij is van plagen. In dit geval van onder meer plagenmonitoring, gebiedafbakening en variëteit van het te exporteren fruit. Door de plagen te monitoren met fruitvliegvallen, de Jackson trap en de McPhail trap, weet het ministerie van LVV welke gebieden veel of weinig fruitvliegen hebben. Op dit moment mag alleen manja van een bepaald gebied uit het district Nickerie geëxporteerd worden.  Dit gebied wordt streng gemonitord.

Van alle variëteiten manja’s wordt Roodborstje het minst door fruitvliegen aangetast volgens monitoringdata.

Voor de instandhouding van de manja-export zal constante monitoring van de plagen moeten plaatsvinden. Daarnaast kan nu door wetgeving afgedwongen worden, dat er geen fruit waarin mogelijk fruitvliegen zitten naar Nickerie gebracht wordt. Het ministerie van LVV doet daarom een dringend beroep op de burgerij om geen fruit vanuit andere gebieden naar Nickerie te brengen. Indien andere exporteurs ook voldoen aan de gestelde eisen, worden zij ook in de gelegenheid gesteld om manja’s te mogen exporteren naar Nederland.