De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ en IDB lanceren project “Labor Market Alignment with New Industries”

Na een hele tijd van voorbereiding wordt het project ‘Labor Market Alignment With New Industries’ (Afstemming van de arbeidsmarkt op nieuwe sectoren) op donderdag 10 augustus 2023 gelanceerd. Met dit project beoogt het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), met financiële ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB), om werkzoekenden vaardigheden aan te leren die zijn afgestemd op de behoeften van de productiesector. Ook moet dit project resulteren in het vergroten van de toegang van werkzoekenden tot arbeidsmarktbemiddelingsdiensten door arbeidsmarktinformatie over werk en werving toegankelijk te maken voor hen.

Dit project is een van de projecten in Suriname waarachter de IDB staat ter ondersteuning van Suriname bij het voortbouwen op zijn sterke punten om duurzame groei en ontwikkeling te bereiken. Vooruitlopend op de officiële lancering van het project, heeft er op maandag 7 augustus 2023, een onderhoud plaatsgevonden tussen minister Steven Mac Andrew en de IDB over het projectuitvoeringsplan oftewel de uit te voeren strategie om het project succesvol te implementeren. Bij deze gelegenheid waren ook aanwezig de medewerkers van de Program Implementation Unit (PIU) en de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson.

De minister heeft zijn waardering uitgesproken over de ondersteuning van de IDB. Volgens hem heeft Suriname met de ondersteuning van de IDB vooruitgang geboekt in de inspanningen ter realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Hij noemde in dit verband het streven naar “Decent Work” voor iedereen. Ook bij de uitvoering van dit project zal het ministerie volgens hem, Decent Work hoog in het vaandel hebben staan. Het project zal volgens hem ook lokale mensen in de gelegenheid stellen om op internationaal niveau opgeleid te worden voor de Surinaamse arbeidsmarkt. Hierdoor kan het wegtrekken van hoog opgeleide personen enigszins worden opgevangen, waardoor een daling van productiviteit en welvaartverlies kan worden tegengegaan. De minister benadrukte dat het ministerie haar volledige medewerking zal verlenen aan de IDB om ervoor te zorgen dat het project een vlotte uitvoering zal hebben. Hij voegde eraan toe dat de beoogde doelen alleen kunnen worden bereikt door middel van samenwerking en kijkt hij reikhalzend uit naar de resultaten van het project.

De IDB wil met dit project vaardigheidsgaps en industriebehoeften identificeren om toekomstgerichte voorspellingen te doen met het doel dat het onderwijs hierop zal inspelen. Voorts wil de IDB inclusiviteit op de arbeidsmarkt bevorderen en braindrain tegengaan. Ook het bevorderen van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt geniet hun aandacht. De geïdentificeerde sectoren zijn: Ecotoerisme, Landbouw en de  dienstensector, waaronder I.C.T.  De IDB werd vertegenwoordigd door Yyannu Cruz-Aguayo, Economist IDB, Patricia Alvarez Domec, Senior Consultant IDB en Gisele Braun, Economist IDB.