De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Diaspora Instituut Nederland op werkbezoek in Suriname

Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) ontving op vrijdag 04 augustus 2023 de nieuwe voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland (DIN), John Brewster, voor een eerste werkbespreking op het ministerie. Hierbij was eveneens de directeur van het Diaspora Instituut Suriname (DI), Edgar Armaketo aanwezig.

Het nieuw bestuur van het Diaspora Instituut Nederland bestaande uit vier leden, werd geïnstalleerd door President Chandrikapersad Santokhi op zaterdag 3 juni 2023 tijdens een zoom meeting. De overige leden zijn Prakaash Rostam (plaatsvervangend voorzitter, penningmeester), Peter Diekman (secretaris, Monetary Policy Advisor) en Usha Doekhie (plaatsvervangend secretaris).

De hoofdtaken van DIN zijn: het ondersteunen van het diaspora beleid en andere beleidsinzichten van de huidige regering naar relevante politieke, bestuurlijke en maatschappelijke organisaties; het beschikbaar stellen van expertise voor de ontwikkeling van Suriname; tewerkstelling van diaspora Surinamers in verschillende disciplines zowel voor korte als lange termijn; het mobiliseren, verzamelen en transporteren van goederen naar Suriname op eigen verzoek. DIN heeft aangegeven zich in eerste instantie te richten op onderwijs, industrialisering en capacity building.

Tijdens deze ontmoeting is verder de stand van zaken van DIN-projecten besproken op het gebied van onderwijs welke in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en de ondersteuning van het ministerie van BIBIS zullen worden uitgevoerd. In dit kader wordt een werkvergadering belegd met de relevante ministers en actoren.

Minister Ramdin stelde voor om bij de behoefte van de scholen prioriteit te geven aan renovatie van de gebouwen, de installatie van toilettengroepen en het opknappen van schoolterreinen (bv. indien er sprake is van wateroverlast). In een tweede traject zullen andere materiële behoeften zoals computers, practica lokalen, mediatheken, meubilair etcetera worden opgenomen.

Verder stelde de bewindsman voor dat scholen in Suriname geadopteerd kunnen worden voor duurzaam onderhoud en behoeftevoorziening. Daarnaast kan ook worden gekeken naar de bijdrage van diaspora in andere sectoren zoals volksgezondheid. Minister Ramdin zegde verder ondersteuning toe aan de organisatie van het Intro Seminar van DIN op 21 augustus 2023.