De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ geeft voorlichting arbeidswetgeving in Commewijne

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft op vrijdag 31 maart 2023 in het district Commewijne voorlichting gegeven over de arbeidswetgeving. De doelgroep betrof bestuursambtenaren van het commissariaat en ondernemers van het district. Deze waren voor de voorlichtingssessie in redelijke mate opgekomen. De voorlichting werd gegeven door juristen van het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken onder leiding van de onderdirecteur Glenn Piroe. Districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab van Commewijne, verwelkomde de delegatie van het ministerie en benadrukte het belang van kennis bij de bestuursambtenaren over de regels betreffende arbeid. Hij ziet graag dat ook in zijn district werkgevers en werknemers zich houden aan de arbeidswetgeving. Hij adviseerde zijn bestuursambtenaren en de aanwezige ondernemers en werkgevers om gebruik te maken van de aanwezigheid van de juristen van AWJ, om interactief te participeren en vragen te stellen.

De opening van de voorlichtingssessie werd verricht door minister Steven Mac Andrew. Hij gaf in zijn statement onder meer aan dat Decent Work over het gehele grondgebied van Suriname van toepassing is. Hij wees de aanwezigen erop dat ‘arbeidsrechten’ een van de 4 pilaren is waarop Decent Work rust.  De bewindsman benadrukte ook het belang van de overige drie pilaren van Decent Work namelijk: sociale dialoog, sociale bescherming en de creatie van productieve en fatsoenlijke banen. Hij gaf aan dat het ministerie arbeidswetten helpt maken en vernieuwen, maar dat ook voorlichting landelijk wordt gegeven over arbeidswetten, waardoor de samenleving de werking van de wetten beter kan begrijpen.

Na de minister ging onderdirecteur Piroe kort in op het belang van basiskennis over de arbeidswetgeving die bestuursambtenaren moeten hebben. Het zijn volgens hem deze ambtenaren die dagelijks in het veld zijn en inbreuken op de arbeidswetgeving kunnen constateren. Daarvoor is enige basiskennis van belang. Hij gaf ook aan dat de bestuursambtenaren geconstateerde inbreuken kunnen doorgeven aan het ministerie. Ook wees hij de ambtenaren op het belang om in interactie te zijn met de lokale ondernemers en van hun te vernemen wat hun zorgpunten zijn. Dit kan volgens Piroe resulteren in naleving van de arbeidswetgeving door zowel werkgevers als werknemers. Ook kan dit leiden tot een verdere verscherping van de arbeidswetgeving.

De inhoudelijke voorlichting bestond uit drie delen die steeds gepaard ging met een vragen- en discussieronde. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere: de arbeidsovereenkomst, de werk- en rijsttijden, overwerk, boeteregelingen en andere sancties, het concurrentiebeding en regelingen bij nevenbetrekkingen, de ontslagregels, vakantie, de ongevallenregeling, pensioen, de ziektekostenregeling, het zwangerschaps- en bevallingsverlof, minimumloon, vreemdelingen op de arbeidsmarkt, uitzendkrachten, veiligheid, gezondheid en welzijn, discriminatie en geweld en seksuele intimidatie op de werkplek.

De inleidingen werden verzorgd door: Withley Lodik (Hoofd Arbeidswetgeving), Jason Menso (Fgd. Hoofd Internationale Zaken), Jean Moerawi (Fgd. Hoofd Afdeling Vergunningen Intermediairs), Anisha Babolall, Nishita Bharos en Junior Bharatt. Na de 3 inleidingen volgden er heel interactieve discussie- en vraagronden, hetgeen een indicatie is dat er lokaal en landelijk behoefte is aan zulke voorlichtingssessies. Het ministerie heeft de afgelopen jaren veel nieuwe arbeidswetgeving helpen tot stand brengen waarvan de uitvoering bij het ministerie ligt. Het ministerie ontvangt graag verzoeken van belanghebbenden die de behoefte hebben aan voorlichting over de arbeidswetgeving.