De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ presenteert geherformuleerd arbeidsmarktbeleid 2022-2025

In het kader van het tweede Decent Work Country Programme voor Suriname (DWCP SU-2) heeft het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) het geherformuleerd arbeidsmarktbeleid voor de periode 2022 – 2025 gelanceerd. Dit geschiedde op dinsdag 13 september 2022 in hotel Torarica. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft technische assistentie verleend aan het tot stand komen van dit beleidsdocument dat officieel heet ‘Suriname mid-term Labourmarketpolicy 2022-2025’. Bij de presentatie van het Arbeidsmarktbeleid was ook aanwezig de Director of the ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, Dennis Zulu, die aan het hoofd staat van een 13 man tellende ILO-delegatie die in ons land vertoeft ter voorbereiding van het derde DWCP voor Suriname.

Bij deze gelegenheid heeft minister Steven Mac Andrew tijdens zijn toespraak het belang van het beleidsdocument benadrukt tegen de achtergrond van de ontwikkelingen en uitdagingen op de Surinaamse arbeidsmarkt. Het geherformuleerde arbeidsmarktbeleid zal volgens hem bijdragen aan het bevorderen van Decent Work voor iedereen. De bewindsman verzekerde de aanwezigen, dat het document niet in een lade zal verdwijnen, maar onmiddellijk geïmplementeerd zal worden. Hiermee zal Suriname bijdragen aan de realisatie van de SGD 8 en de 2030 ontwikkelingsagenda, welke zich vooral richt op het tegengaan van armoede in de wereld. De minister bedankte de ILO voor de verleende technische assistentie in een zeer moeilijke periode, vanwege de COVID-19 pandemie.

Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmarkt, heeft aangegeven dat de ontwikkelingen en uitdagingen van de afgelopen jaren op de arbeidsmarkt, het ministerie noopte tot evaluatie van het arbeidsmarktbeleid. Hiertoe zijn de sociale partners betrokken die zich hebben gecommitteerd aan het geherformuleerde arbeidsmarktbeleid, waardoor effectiever kan worden ingespeeld op zowel ontwikkelingen als uitdagingen op de arbeidsmarkt. Ze bedankte de tripartite commissie die haar input heeft verstrekt aan de ILO-consultant voor het formuleren van het rapport en voor de monitoring van de werkzaamheden.  Het geherformuleerd arbeidsmarktbeleid is volgens haar gebaseerd op het “Decent Work Concept”, en eveneens de “Sustainable Development Goals 2030”.

De Director of the ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, Dennis Zulu, beschouwt het gepresenteerde arbeidsmarktbeleidsdocument als een hoogtepunt voor Suriname in het streven naar Decent Work voor iedereen. Het beleidsdocument ziet hij als een goed houvast voor de sociale partners om vanuit de eigen verantwoordelijkheid, decent work te realiseren. Hij is ingenomen met het feit dat middels sociaal dialoog het beleidsdocument tot stand is gekomen. Hij heeft de sociale partners opgeroepen om op de ingeslagen weg van dialoog en samenwerking voort te gaan.