De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ versterkt capaciteit medewerkers voor succesvol uitvoeren jeugdbeleid

Tien medewerkers van het directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) hebben op 30 november 2023 een certificaat in ontvangst mogen nemen voor het met succes afronden van de trainingen Project Schrijven en Project Management. Deze trainingen zijn onderdeel van het capaciteitsversterkingsprogramma, dat wordt uitgevoerd door het directoraat Jeugdzaken ten behoeve van haar personeel. De trainingen zijn verzorgd in de periode 12 oktober tot en met 28 november 2023 door de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE), een werkarm van het ministerie van AWJ. De uitreiking van de certificaten heeft plaatsgevonden bij de SPWE.

De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, blikte tevreden terug op de prestaties van haar personeel. Zij vond het belangrijk, dat zij goede projecten kunnen schrijven en eveneens goed kunnen managen. Dit is van eminent belang, omdat het directoraat voornamelijk middels projecten en programma’s uitvoering geeft aan het beleid. Vooral leidinggevenden en coördinatoren moeten volgens Mangroe goede projecten kunnen schrijven en managen. De opgedane kennis moet het directoraat in staat stellen om de gestelde doelen te behalen voor wat betreft de doelgroep, namelijk kinderen en jongeren van 0 -30 jaar. De training Project Schrijven en Project Management heeft geresulteerd in elf projecten, die ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Mangroe bedankte de SPWE en de trainer Lilian Wiebers voor de goede samenwerking. Zowel Mangroe als de directeur van de SPWE, Etienne Etman, zijn ervan overtuigd dat de medewerkers kwalitatief goede trainingen hebben gevolgd en kijken uit naar hun progressie op het werk.