De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Beraad bond ministerie Sociale Zaken en Volkshuisvesting opgeheven

Tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) van de Bond Ambtenaren van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (BASZ) op woensdag 07 september 2022 zijn de resultaten van het gesprek met minister Uraiqit Ramsaran voorgehouden aan de leden. In de ALV is het besluit genomen dat het beraad wordt opgeheven. Op dinsdag 06 september 2022 vond er een gesprek plaatst tussen de minister, directie SoZaVo en de BASZ. Partijen bogen zich over de verschillende punten die de bond in haar petitie had opgenomen.
Minister Ramsaran geeft te kennen dat de gesprekken positief zijn verlopen. Vanuit het ministerie is er gekeken naar de verschillende personeelszaken, waarbij een reeks van beschikkingen intussen zijn afgehandeld. Ook is er gewerkt om conform het budget de nodige middelen vrij te maken voor de aanschaf van kantoorbenodigdheden, registratieformulieren en schoonmaakmiddelen Ook de situatie van de verschillende SoZaVo-kantoren is ter sprake gekomen.

De bewindsman zegt dat er breedvoerig is gesproken over de verschillende punten die zijn opgenomen in de petitie van de bond. “Als ministerie blijven wij kijken naar de mogelijkheden hoe wij zaken kunnen blijven voortstuwen, zodat de ambtenaren gemotiveerd hun werk blijven voortzetten. De SoZavo-bewindsman geeft aan dat hij te allen tijde ervoor openstaat om in dialoog te treden, zodat er samen met de bond gewerkt wordt aan structurele oplossingen voor de jarenlange problemen.