De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Binnenkort uitsluitsel over nieuwe energietarieven

Na vele gesprekken met belangengroepen lijkt de regering dichtbij een definitieve aanpassing van de energietarieven. Vorige maand heeft de regering besloten de toen aangekondigde aanpassingen te herzien, dit vanwege bezorgdheid onder de gemeenschap. “Het is een illusie om alles en iedereen zover te krijgen om de nieuwe tarieven te ondersteunen. Wat wij zullen doen is zoveel als mogelijk de uitgangspunten van de verschillende belangengroepen mee te nemen in het berekeningsmodel.” Dit heeft minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (HN) tijdens de reguliere regeringspersconferentie op zaterdag 3 juli aangegeven.

De bewindsman zegt dat het tot zover wel lukt met de onderhandelingen. “Wij zijn dichtbij een definitief voorstel.” Minister Abiamofo heeft echter nog geen details prijsgegeven, omdat zaken eerst geformaliseerd dienen te worden. “De verhoging gaat zeker door, maar de tarieven zullen lager uitvallen dan eerder was besloten”, laat de bewindsman optekenen.

Binnen het nieuwe model zijn ook mogelijkheden meegenomen om klanten die bezuinigen incentives te geven. De minister noemt als voorbeeld een lager verbruikstarief. Hoe het in de praktijk zal werken, zal de regering binnenkort presenteren. De bewindsman verwacht deze week uitsluitsel, waarna de regering de samenleving zal informeren middels een persconferentie.

“Wij weten dat regeringen niet graag meewerken aan het verhogen van energietarieven. Dat maakt je immers impopulair. Het kost je stemmen, maar ik weet dat wij hiermee de energiesector op midden- en langtermijn verduurzamen. Dat doen wij, zodat u gegarandeerd bent van stroom in uw huiskamer, zonder onderbrekingen. Zonder dat de overheid 76% van uw energieverbruik moet meebetalen. Hij zegt niet weer periodes van load shedding mee te willen maken. Toen werd de afweging gemaakt in welke buurten de stroomtoevoer afwisselend uitgeschakeld werd.