De Boodschap
Transport, Communicatie en Toerisme

Gesprekken ter versterking luchtvaartsector Suriname

Met het oog op het versterken van de luchtvaartsector heeft een Surinaamse regeringsdelegatie in Nederland gesprekken gevoerd met lokale instanties. Er is onder andere gesproken met de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) en Schiphol International. “Het zijn initiële gesprekken geweest in het kader van het versterken van de luchtvaartsector in zijn geheel.” Dit heeft minister Albert Jubithana prijsgegeven tijdens de reguliere regeringspersconferentie op zaterdag 3 juli 2021.

Hij zegt dat het gesprek met KLM meer gericht was op capaciteitsversterking. Er is beraadslaagd hoe een samenwerking tot stand te brengen, waarbij Suriname gebruik kan maken van Nederlandse knowhow. Verder is ook gesproken over mogelijkheden voor het inzetten van vliegtuigen die KLM aan de grond heeft en die in goede staat verkeren. SLM zal ondersteuning krijgen bij het zoeken naar geschikte vliegtuigen.

“Met het oog op de verwachtingen binnen de olie- en gasindustrie is ook gesproken over het opzetten van maintenance basis, zodat wij onze luchtvaartindustrie een boost kunnen geven”, aldus de TCT-minister. Ook is vanuit de Surinaamse vertegenwoordiging technische ondersteuning gevraagd voor de verschillende beleidsgebieden, om op een versneld tempo ontwikkeling te brengen. Er is daarop positief gereageerd. Er zullen hierover nog vervolggesprekken plaatsvinden, wanneer Suriname in kaart heeft gebracht welke specifieke ondersteuning nodig is.

Ook zijn er gesprekken gevoerd met andere stakeholders op het gebied van toerisme. Minister Jubithana zegt dat keyplayers openstaan om Suriname mee te nemen in hun bestemmingenlijst. De bewindsman geeft aan dat deze actoren van belang zijn, omdat zij in zekere mate in passagiers voorzien. Suriname heeft ook heel veel huiswerk als het aankomt op de ontwikkeling van de toerismesector. De private sector vanuit Europa staat open om daarbij ondersteuning te bieden en ook om de nodige investeringen te plegen. De keyplayers kijken reikhalzend uit naar welke concepten Suriname zal ontwikkelen om de toerismesector naar een hoger niveau te tillen.