De Boodschap
Financiën & Planning

CBvS: “Geen sprake van monetaire financiering”

De Centrale Bank van Suriname (de Bank of CBvS) heeft kennisgenomen van uitspraken gedaan door de gewezen Governor, de heer Glenn Gersie, op zondag 29 oktober in het actualiteitenprogramma Welingelichte Kringen op radiostation ABC. De bewering, als zou er sprake zijn van monetaire financiering door de Bank, wordt hierbij ten stelligste tegengesproken.

De Bank betreurt het dat door deze bewering haar openmarktoperaties (OMO’s), die juist nu in combinatie met de andere maatregelen op monetair en fiscaal vlak vruchten afwerpen bij het weer op het goede spoor brengen van de economie, onnodig een verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven en de Bank respectievelijk de Staat hierdoor ten onrechte in diskrediet wordt gebracht.

De gepubliceerde weekstaten van de CBvS geven geen enkele financiële mutatie weer waaruit een dergelijke conclusie kan worden getrokken. Verwezen wordt naar art. 27 van de Centrale Bankwet 2022. De rentelasten van de OMO’s, komen volledig als kosten ten laste van het resultaat van de Bank. Er is dientengevolge geen sprake van een krediet of voorschot aan de Staat, of een kortlopende vordering op de Staat, of een financiering ten behoeve van de Staat.

Ten einde een beeld te krijgen van de toestand van de economie van Suriname kan het publiek de publicaties van de Bank raadplegen, zoals die gepubliceerd worden op de website [www.cbvs.sr] en haar sociale mediakanalen. De Weekstaat, het Economisch Bulletin en de Analyse Maandbalans geven voldoende inzichten aan ingewijden en elke belanghebbende om tot correcte conclusies te komen.