De Boodschap
Kabinet van de PresidentRegionale Ontwikkeling & Sport

Aangepast protocol Inter-Guyanese Spelen getekend

Vertegenwoordigers van de ministeries van Sport in Suriname, Frans-Guyana en Guyana hebben het aangepaste protocol van de Inter-Guyanese Spelen (IGS) getekend. De Spelen worden dit jaar gehouden in Suriname waarvan de organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Schoolsport Federatie Suriname (SSFS), onder leiding van Aniel Ghisaidoobe en het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Met het tekenen van het protocol is een akkoord bereikt omtrent de spelregels, faciliteiten en al het nodige voor de Spelen. Volgens directeur Sportzaken Gordon Touw Ngie Tjouw komt de aanpassing vanwege een late wijziging tijdens een inspectie in Suriname. De documenten zijn bezegeld op 2 november 2023 te Residence Inn.

Directeur Touw Ngie Tjouw deelt mee dat het gebruikelijk is dat er voor de aanvang van de spelen wordt nagegaan of de inhoud van de documenten klopt. “Er is altijd een double check om na te gaan of wat men aangeeft klopt, indien de faciliteiten goed zijn, alsook de huisvesting en voeding. Dat hebben we vandaag gedaan met een aangepast protocol”. Vanwege uitstel bij het ontvangen van financiële middelen voor de Stichting School Sport Federatie is het initiële moment van uitvoeren niet gehaald, waardoor de IGS verschoven is met een maand. Er zijn hierdoor ook enkele details veranderd aan het protocol. Een van de veranderingen betreft de leeftijdsgrens van de deelnemers die bepaald is op 13 tot en met 17 jaar. In SSFS zijn ook vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) in het bestuur die zowel met de sportbonden als de scholen contact hebben zodat rekening gehouden wordt met de studie vooral op de competitie dagen en momenten. Elk land heeft tussen 100 en 200 deelnemers die in 7 takken van sport tegen elkaar zullen uitkomen. Deze takken van sport zijn voetbal, volleybal, atletiek, schaken, zwemmen en tennis.

De IGS worden al 50 jaar georganiseerd. Echter wordt dit de 2e editie na een jarenlange stilstand, welke het besluit was van de overheden van de deelnemende landen. “De sportdirecteuren van de drie landen hebben er werk van gemaakt het weer te organiseren. Het is de bedoeling dat de IGS weer een permanent karakter heeft en niet afhankelijk is van de regering”, zegt de Sportzaken directeur. De spelen moeten volgens Touw Ngie Tjouw professioneler conform de internationale standaarden. Hij geeft aan dat de drie buurlanden in het verleden hun eigen regels hanteerden. “Nu willen wij participeren conform de internationale regels met gelijkwaardige regels onderling voor deelname en participatie aan de verschillende sporten”. De Inter-Guyanese Spelen worden van 16 tot en met 20 november 2023 in Suriname gehouden.