De Boodschap
Kabinet van de President

Landbouwcoöperaties kunnen door capaciteitsversterking rurale ontwikkeling bereiken

Landbouwers zullen zich moeten organiseren om meer succes te hebben binnen de agrarische sector. Het is vooral van belang dat zij werken aan capaciteitsversterking om rurale ontwikkeling te bereiken. Het voorgaande zegt John Bliek, vertegenwoordiger van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Hij was op donderdag 2 november aanwezig bij de certificaatuitreiking van de Capacity Building Training for agriculture coöperatives.

Deze training is in het kader van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) in de afgelopen periode in samenwerking met de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) georganiseerd, en wel met ondersteuning van de ILO en de VN Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

Bliek zegt dat de ILO sedert haar oprichting werkt aan het vormen en versterken van coöperaties. “De ILO heeft hiervoor instrumenten gecreëerd die wereldwijd verandering hebben gebracht.” De ILO-functionaris benadrukt dat zonder samenwerking het onmogelijk is ontwikkeling te bereiken. “Voor de kleine boer is het onmogelijk alleen tot rurale ontwikkeling te komen. Dit kan eerder door samenwerken en het versterken van coöperaties”.

LVV-minister Parmanand Sewdien acht het ook van belang dat boeren zich minder kwetsbaar opstellen en niet afhankelijk zijn van tussenpersonen. Het is daarom noodzakelijk dat zij getraind worden in capaciteitsversterking, om ook hun productie te verhogen. Net als Bliek wees ook de bewindsman op het belang van samenwerken middels coöperaties, omdat boeren op deze manier meer kunnen bereiken. Hij zegt dat het ministerie eerder met organisaties dan individuen werkt.

De leden van de coöperaties werden ook toegesproken door Erick Zeballos, Chief Technical Advisor FAO/SAMAP. Hij riep de coöperaties op met elkaar samen te werken, elkaar te ondersteunen en van elkaar te leren. “Jullie kunnen hierdoor de productie verhogen”, gaf Zeballos mee. Hij voegde eraan toe dat deze training niet de laatste is. ILO gaat door in de samenwerking met LVV.