De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

China-LAC Technology Transfer Center gelanceerd

Op woensdag 28 juni 2023 vond de lancering van de China – Latijns-Amerika en Caribische (LAC) Technology Transfer Center plaats in Dongguan City, China. Daarbij vond ook de onthulling van het naambord voor het centrum plaats. Surinames ambassadeur in China, Pick Fung Ho-Chong, heeft in haar hoedanigheid van voorzitter van de Caucus van Caribische ambassadeurs in Beijing, in haar toespraak aangegeven dat de wetenschap en de technologie veelal geassocieerd worden met moderniteit en dat ze essentieel zijn voor versnelde ontwikkeling.

Zij gaf voorts mee dat de economische ontwikkeling van landen in de Latijns-Amerikaanse en Caraïbische regio in het bijzonder verband houdt met de toepassing en gebruik van technologie als een belangrijk instrument om productiviteit, veerkracht en duurzaamheid te stimuleren, terwijl de efficiëntie die samengaat met technologie een verbeterd ondernemersklimaat teweeg kan brengen. “Technologische vooruitgang maakt de weg vrij voor een efficiëntere en vergrootte productie van goederen en verbeterde verlening van diensten in het streven naar meer welvaart”, benadrukte de ambassadeur.

De officiële lancering van het centrum vond plaats als onderdeel van de implementatie van de Consensus van het China LAC Sci-Tech Innovatie Forum 2021 over het gezamenlijk bouwen van het China-LAC Technology Transfer Center. Dit forum vloeide voort uit het gezamenlijk actieplan China-CELAC voor samenwerking op sleutelgebieden (2022-2024) via vriendschappelijk overleg op basis van gelijkheid. Het actieplan werd aangenomen tijdens de derde ministersbijeenkomst van het China-CELAC-forum op 3 december 2021 die virtueel plaatsvond. Daarin participeerden de ministers van Buitenlandse Zaken van de diverse LAC-landen, waaronder Suriname. Het actieplan maakt de weg vrij voor verdiepte samenwerking op onder andere het gebied van wetenschap en technologische innovatie binnen 3 jaren volgend op de aanname daarvan.

Ambassadeur Ho-Chong blikte in haar toespraak ook terug op het vierde Forum van Wetenschap, Technologie en Innovatie van de Chinese Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en de Caribische Staten die op 2 september 2022 werd gehouden. Bij deze ontmoeting werd gewezen op het belang van wetenschap en technologie als sleutel element tot promotie van nationaal, sociaal en economische ontwikkeling, waarbij samenwerking met China via bilaterale en multilaterale mechanisme centraal staat. Tot slot gaf de ambassadeur aan dat middels de samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie van onze LAC-landen met de Volksrepubliek China, gestreefd wordt naar economische en duurzame ontwikkeling van onze landen, denkend aan een gedeelde toekomst.

De plechtigheid werd bijgewoond door Zhang Guang Jun, viceminister van het ministerie van Wetenschap en Technologie van de Volksrepubliek China, mr. Zhang Shao Kang, plaatsvervangend provinciegouverneur van de provincie Guangdong, ambassadeurs en overige in Beijing gestationeerde diplomaten van ambassades van LAC-landen en consulaten van LAC-landen in de provincie Guangdong.