De Boodschap
Kabinet van de President

TABTO Group ondersteunt Surinames compliance transitie met KYC-oplossingen

Zowel de publieke als de private sector ondergaan momenteel een grote transitie ter voorkoming dat we als land geblacklist worden door CFATF (Caribbean Financial Action Task Force). Er zijn 40 aanbevelingen waar het bedrijfsleven en de overheid aan moeten voldoen om dit te realiseren. Uiterlijk september 2023 dienen specifieke targets te zijn gehaald, zodat het Surinaamse dossier met betrekking tot het effectief aanpakken van witwassen, in november 2023 kan worden behandeld op de vergadering van FATF (Financial Action Task Force) in Parijs. Deze transitie heeft directe impact op het leven van individuen en op de bedrijfsvoering van in de Wet Money laundering en Terrorismefinanciering opgenomen bedrijven, die vallen onder de categorie meldingsplichtige organisaties. Op dinsdag 5 juli 2023 heeft de TABTO Group NV in samenwerking met Delta Capita de internationaal geaccepteerde “Know Your Costumer Solutions” gelanceerd in Suriname.

Brigitte Wong Tham Soeng, managing partner TABTO Group NV geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat de samenwerking met Delta Capita het mogelijk maakt om veel meer te kunnen betekenen voor de Suriname. Delta Capita is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van advies- en technologiediensten aan de financiële sector. Het bedrijf is opgericht in 2010 en heeft zijn hoofdkantoor in Londen. Er wordt een breed scala aan diensten geboden, waaronder bedrijfsadvies, operationele transformatie, regelgeving en compliance, technologie-implementatie en managed services. Delta Capita heeft ook kantoren in de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Singapore, Hong Kong en Australië. “We willen aan Surinaamse bedrijven aangeven dat we de ideale partner zijn om ze te ondersteunen op het gebied van compliance. Wij zijn al ruim 4 jaar bezig in Suriname en weten wat de uitdagingen zijn”, aldus Wong Tham Soeng. Ze laat optekenen dat TABTO Group er ook is om de publieke sector te adviseren en ondersteunen.

De functionaris van TABTO Group benadrukt dat het belangrijk is dat bedrijven zich committeren aan wet-en regelgeving. “Wij gaan de bedrijven helpen in hoe ze zich moeten houden aan de geïntegreerde wet Money Laundering en Terrorismefinanciering.” Wong Tham Soeng vertelt dat “Know Your Customer” (KYC) een proces is dat wordt gebruikt door banken, financiële instellingen en andere meldingsplichtige organisaties om de identiteit van hun klanten te verifiëren en risico’s op witwassen van geld en financiering van terrorisme te beperken. Door de identiteit van klanten te verifiëren en hun transacties te monitoren, kunnen deze organisaties verdachte activiteiten opsporen en rapporteren aan de relevante autoriteiten. Dit draagt bij aan het voorkomen van criminele activiteiten en het handhaven van de integriteit van het financiële systeem.

Econoom Winston Ramautarsing die deelgenoot was van de launch merkt op dat het van belang is om verbeteringen te brengen in het financieel verkeer. “De samenwerking tussen TABTO Group en Delta Capita is bijzonder. We kunnen nu ook gebruik maken van de technologie die in de wereld al wordt gebruikt om ons controlemechanisme te tillen. Het is een grote stap”, aldus de econoom. Ramautarsing merkt op dat het essentieel is om aansluiting te blijven zoeken in de internationale wereld. “We moeten een controlemechanismen ontwikkelen om de bad guys te detecteren en eventueel uit te sluiten. We moeten serieus gaan werken aan onze reputatie in de wereld en voorkomen dat drugsgelden terecht komen in het financieel verkeer.”