De Boodschap
Kabinet van de President

China wil relatie met Suriname naar grotere hoogten brengen

Vlnr.: Liu Zhenhua, Counsellor and deputy head of mission, ambassadeur Han Jing en Zhang Xin, Chief of Political Section.

De Volksrepubliek China blikt terug op een diplomatiek succesvol 2023 met de Republiek Suriname. Het Aziatische land is volgens ambassadeur Han Jing voor wat betreft 2024 gereed om de relatie naar grotere hoogten te brengen en de sociale en economische ontwikkeling van Suriname verder te ondersteunen. De Chinese diplomaat is op dinsdag 30 januari tijdens een persbriefing ingegaan op de bilaterale betrekkingen tussen China en Suriname. Hij heeft daarbij onder het thema: “China’s Foreign Policy and China-Suriname Relations” de belangrijkste initiatieven van China, de economische en handelsgegevens en de perspectieven voor 2024 belicht. Ambassadeur Han Jing noemt de relatie tussen China en Suriname “een strategisch partnerschap gestoeld op wederzijds respect en vertrouwen”.

Hij gaf aan dat er in 2023 op het gebied van politiek en diplomatie significante ontwikkelingen zijn geweest. Zo heeft China vijf Surinaamse ministers mogen verwelkomen, die met hun Chinese ambtgenoten de samenwerkingen op verschillende gebieden hebben versterkt. Ambassadeur Han Jing memoreerde de bezoeken van de ministers van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Defensie, Justitie en Politie, Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). De diplomaat stond ook stil bij het bezoek van een Chinese delegatie aan De Nationale Assemblee (DNA). Daarnaast gaf hij mee dat het Aziatische land uitkijkt naar een bezoek van president Chandrikapersad Santokhi.

Ambassadeur Han Jing zegt dat China zich ervoor beijvert een bijdrage te leveren aan de sociale en economische ontwikkeling van Suriname, ook in 2024. Hij benadrukt dat projecten die met ondersteuning van China in Suriname worden uitgevoerd moeten leiden tot een hoogwaardige ontwikkeling, significante export, groei en werkgelegenheid. Zo somde hij onder meer het landbouwproject te Saramacca op en voegde eraan toe dat China verder ook programma’s voor wegen- en huizenbouw wil ontwikkelen. Dit alles in lijn met het Chinese “Belt and Road Initiative” waar Suriname samen met ruim 150 landen deel van uitmaakt en dat gericht is op onder meer de infrastructurele ontwikkeling van landen, waarmee China relaties onderhoudt.

De Chinese diplomaat noemde verder de kortetermijntrainingen die door het Aziatische land aan Surinamers worden aangeboden. Deelnemers van de meest recente trainingen zijn onlangs op initiatief van de Chinese ambassade bij elkaar gekomen, waarbij zij onder meer hebben aangegeven hun kennis in China verrijkt te hebben. Ambassadeur Han Jing zegt dat deze programma’s onverkort worden voortgezet evenals bezoeken van Chinese zakenlui c.q. handelsdelegaties aan Suriname. De Chinese afgezant merkt op dat China en Suriname op cultureel gebied veel gemeen hebben. Hij blikte in dit kader terug op onder meer de viering van 170 jaar Chinese immigratie en de viering van Night of Chinese Costume.

“Dit jaar zijn we gereed de handen ineen te slaan en de bilaterale relatie naar nieuwe hoogten te brengen”, aldus ambassadeur Han Jing, die middels een videopresentatie een beeld gaf van de Chinese diplomatieke ontwikkelingen wereldwijd, waarbij ook de positie van het land binnen de BRICS-samenwerking (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) werd onderstreept. De diplomaat wees verder op de Global Development Initiative, Global Security Initiative en Global Civilization Initiative als initiatieven van het Aziatische land om bij te dragen aan globale ontwikkeling en een sterke wereldgemeenschap met een gedeelde toekomst. In dit streven is het people-to-people contact, ook in de relatie met Suriname, van bijzonder belang.