De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Minister Ori brengt werkbezoek aan Kwamalasamutu

Op uitnodiging van Granman Jimmy Toeroemang, het Opperhoofd van de Trio’s, bracht minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), op 11 en 12 januari 2024, samen met een ambtelijke-en technische delegatie een werkbezoek aan de residentie van het Opperhoofd. Vooraf bracht Granman Toeroemang, op 6 november 2023, een beleefdheidsbezoek aan de minister. Tijdens dat bezoek werd minister Ori door het Opperhoofd uitgenodigd voor een oriëntatie bezoek aan het dorp Kwamalasamutu. Tijdens het tweedaagse werkbezoek werd de minister met zijn delegatie op het vliegveld ontvangen door de schoolkinderen en de dorpsgemeenschap. Het is de eerste keer is dat een minister van Onderwijs een werkbezoek heeft gebracht aan dit ver afgelegen Trio dorp gelegen in het district Sipaliwini.

Tijdens de aanwezigheid van de minister en zijn delegatie werden op beide dagen interactieve krutu’s (vergaderingen) gehouden waarbij minister Ori, de Granman informeerde dat hij middelen ontving van de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), welke beschikbaar gesteld zijn voor de uitvoering van de renovatie en bouw van de scholen en leerkrachtenwoningen in de dorpen Kwamalasamutu en Paloemeu. Met het oog hierop bestond de delegatie van de minister -eveneens-uit twee afgevaardigden van de firma die belast is met het toezien op de uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer in beide dorpen. Dit in nauw overleg met het projectenbureau van het ministerie genaamd Consolidating Access to Inclusive Quality Education in Suriname (CAIQES) en de technische dienst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Tijdens de krutu’s werden de volgende onderwerpen besproken:

  • Het aanpakken van de infrastructuur van de scholen en de leerkrachten- woningen van Kwamalasamutu en Paloemeu.
  • Het opzetten van een plan voor realisatie van een schooltuinen project in het dorp. Dit in overleg met de leiding van de school en ondersteuning van het dorp.
  • Het trainen van de schoolleider en de leerkrachten.
  • Het voortzetten van de gesprekken met de dorpsleiding over het opzetten en ontwikkelen van een aanbod voor vervolgonderwijs welke dient aan te sluiten bij de talenten van de leerlingen/jongeren in het dorp. In dit verband werd door minister Ori verwezen naar samenwerking met de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO).
  • Het regelmatig bezoeken van de afdeling inspectie gericht op het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs.
  • Het belang van Interdepartementale samenwerking gericht op duurzame ontwikkeling van het dorp door onder andere de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Sport, Natuurlijke Hulpbronnen en het van Landbouw, Veeteelt en Visserij.
  • Het concreet aangeven door het traditioneel gezag van het dorp welke vormen van onderwijs en werkgelegenheid haalbaar zijn in hun dorp.

Voor wat betreft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zullen vanaf eind van de maand januari 2024 concrete activiteiten zichtbaar zijn in het dorp met als hoogtepunt het opleveren van de gerenoveerde school en bouw van de leerkrachtenwoning binnen 7 maanden.