De Boodschap
Kabinet van de President

Culinary, Craft & Art Center siert Mariënburg

“Commewijne is in opmars en Mariënburg heeft een rijke geschiedenis.” Districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab, die het voorgaande zegt, toont zich ermee ingenomen dat vooral Mariënburg veel wordt bezocht door binnenlandse en buitenlandse toeristen. Hij ziet de toeristenstroom toenemen nu er op de voormalige suikerplantage een Culinary, Craft & Art Center is verrezen. De inauguratie van dit project heeft op vrijdag 8 december 2023 plaatsgevonden. Zowel de burgervader als ambassadeur Julang Pujianto van de Republiek Indonesië, is van mening dat de faciliteit het toerisme in het district maximaal ten goede zal komen.

President Chandrikapersad Santokhi viel bij de inauguratie de eer te beurt om samen met de diplomaat de gong te luiden en een gedenkplaat te onthullen. Het staatshoofd liet in zijn toespraak de tijdslijn van het project de revue passeren. Het geheel vloeit volgens ambassadeur Pujianto voort uit de in december 2021 getekende overeenkomst tussen Suriname en Indonesië voor de schenkingsfinanciering van een drietal gemeenschapsprojecten, gericht op het uitdragen van de Surinaams-Javaanse cultuur. De eerste twee projecten betroffen de opzet van het Documentatiecentrum op Sana Budaya en de publicatie van een boekwerk; beide in het kader van 133 jaar Javaanse Immigratie eerder dit jaar.

Het gebouw, dat aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) toebehoorde, heeft een volledige transformatie ondergaan. Ambassadeur Pujianto is ervan overtuigd dat het centrum optimaal gebruikt zal worden, ook gezien het multifunctionele karakter met mogelijkheden voor kunst, cultuur en culinair. Hij acht het van belang dat er op reguliere basis evenementen worden ontplooid, om ook de economische activiteiten van Commewijne te ondersteunen. Dc Radjab benadrukt dat Mariënburg een rijke geschiedenis heeft, namelijk de plek waar de eerste immigranten uit Java in Suriname arriveerden. Hij voorziet met het centrum een toename van toeristisch bezoek. De burgervader legt ook de nadruk op het koesteren van het Culinary, Craft & Art Center.

De schenkingsfinanciering door Indonesië bedroeg volgens ambassadeur Pujianto US-dollar 100.000 en geschiedde in het kader van de historisch-culturele samenwerking tussen de twee landen. De middelen zijn mede ter beschikking gesteld voor het opzetten van het centrum door het Directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Verder zijn de ministeries van LVV en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) betrokken geweest. Het centrum moet leiden tot kennisverbreding en bekendheid geven aan het Javaans cultureel erfgoed te Mariënburg.