De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Deelnemers geïnformeerd over exporteurs beurs

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) organiseert wederom een exporteurs beurs. Het afgelopen jaar duurde de beurs 1 dag en op basis van evaluatie en de behoefte, wordt de beurs dit jaar twee dagen georganiseerd op 29 en 30 september. Het doel van de beurs is om netwerken en product expositie te bevorderen alsook tools aan te bieden die nodig zijn voor de export. In het kader hiervan hebben de deelnemers van de beurs een teach- in gekregen van het ministerie. Aan de exporteurs beurs nemen naast de ondernemers en bedrijven ook instanties en ministeries deel die relevant zijn voor de export. De teach-in is gehouden op 20 september te Roeli’s Event Venue alwaar de beurs georganiseerd wordt.

De exporteurs beurs wordt georganiseerd door het directoraat Ondernemerschap en het onder directoraat Interne Markt van het ministerie van EZ. Een ander doel is om Business to Business netwerken te stimuleren. Het is de bedoeling dat alle instanties, ministeries en ondernemers die relevant zijn voor de export over een informatiestand beschikken. De deelnemers hebben duidelijke instructies ontvangen voor de beurs en zijn ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en suggesties te doen aangaande de beurs.

Tijdens de beurs van vorig jaar hebben de ondernemers en andere actoren benadrukt waarom de beurs van groot belang is. Zo werd er aangegeven dat we als land meer valuta binnenkrijgen als er meer geëxporteerd wordt. Dat zal zorgen voor een stabiele economie van Suriname. Verder zullen Surinamers koop bewuster worden. Eén van de beleidsprioriteiten van het ministerie van EZ is erop gericht om alle ondersteuning te geven aan de lokale productie en de exportsector.