De Boodschap
Defensie

Defensie beperkt ondersteuning met legerbussen en ambulances

Het ministerie van Defensie heeft in de afgelopen periode diverse personen en organisaties ondersteund met busvervoer en het beschikbaar stellen van ambulances. Echter is het ministerie vanwege de hoge brandstof- en onderhoudskosten en vooral het beperkt aantal bussen, niet meer in staat om de tientallen verzoeken, die dagelijks binnenkomen, goed te keuren.

Kindertehuizen, bejaardentehuizen en personen met een beperking die een verzoek doen, zullen op uitzondering wel nog steeds ondersteund worden met de inzet van de legerbussen.

Op voornoemde drie categorieën organisaties/personen wordt een beroep gedaan om hun verzoek voor transportondersteuning minimaal een maand van tevoren te mailen naar voorlichtingdefensie@gmail.com