De Boodschap
Kabinet van de President

Defensie werkgroep presenteert aanbevelingen toelagen

De werkgroep “Inventarisatie van alle toelagen van het ministerie van Defensie”, heeft tijdens een presentatie aanbevelingen gedaan over toelagen van het ministerie. De presentatie is gehouden door de voorzitter van de werkgroep, directeur Sherif Abdoelrahman op een op maandag 14 maart 2022 belegde persconferentie. De overige leden van de werkgroep zijn: luitenant-kolonel D. Duurham (ondervoorzitter), eerste-luitenant E. Hoft (secretaris), majoor M. Aniroedh (lid), majoor J. Kemp (lid), kapitein J. Geysvliet (lid) en M. Hoogdorp (lid).

Deze werkgroep is op vrijdag 23 juli 2021 door minister Krishnakoemarie Mathoera geïnstalleerd. Zij heeft tot taak: het inventariseren van alle toelagen bij het ministerie van Defensie; Overzicht produceren van alle rechthebbende personeelsleden; Voorstellen doen met betrekking tot het aanpassen of het afbouwen van diverse toelagen aan personeelsleden; De informatie die uit het onderzoek voortvloeit, uitwerken en presenteren aan de minister van Defensie.

Tijdens het onderzoek naar alle toelagen binnen het Defensie-apparaat is gebleken dat er sprake is van 47 toelagen, waarvan 24 defensietoelagen en 23 van de overheidsbredetoelagen. De overheidsbredetoelagen zijn van toepassing op alle 17 ministeries.

Op de betaalrol over de maand augustus 2021 van het Centraal Bureau Mechanische Administratie (CEBUMA) bleek dat in totaal 4.466 personeelsleden van het ministerie van Defensie ongeveer SRD 3,9 miljoen aan toelagen ontvangen. Door de Defensie werkgroep zijn er een aantal aanbevelingen gedaan.

Voorzitter Abdoelrahman somde deze aanbevelingen als volgt op:

  • Verminderen van het aantal toelagen; door het stopzetten van dubbele, niet gebruikte en geëxpireerde toelagen.
  • Het opzetten van een gedegen controle-mechanisme, welke de defensieorganisatie de zekerheid dient te geven dat gepleegde mutaties op tijd en correct worden doorgespeeld aan het Centraal Kantoor.
  • Gepleegde mutaties dienen binnen dertig werkbare dagen doorgespeeld te worden aan het Centraal Kantoor, vanwege de soms verregaande financiële consequenties.
  • Informatiecampagnes opzetten om het personeel te kunnen informeren ten aanzien van de toelagen, waarop zij recht hebben, omdat blijkt dat velen niet weten of zij aanspraak maken op een bepaalde toelage.
  • Toelagen uitdrukken in vaste percentages van de bezoldiging. Ter voorkoming van constante aanpassingen bij mogelijke devaluaties.
  • Als laatst gaf Abdoelrahman aan dat er op reguliere basis overleg gepleegd moet worden met het operationele, zodat alle veranderingen doorgegeven en verwerkt kunnen worden.