De Boodschap
Defensie

Derde editie Operatie Gran Mati van start

Het Nationaal Leger heeft op maandag 14 augustus 2023 een aanvang gemaakt met de derde editie van de civiel-militaire operatie Gran Mati. Dit jaar vindt de operatie plaats in de gebieden Langa Tabiki, Powakka, Coronie en Corneliskondre. In de eerste fase van de operatie, die 14 tot en met 21 augustus duurt, zullen de gemeenschappen van Langa Tabiki en omgeving worden voorzien van tandheelkundige en oogheelkundige behandelingen aangeboden door Surinaamse en Nederlandse specialisten. De operatie zal zich hierna verplaatsen en verder worden voortgezet op 25 en 26 augustus te Powakka.

Naast de tandheelkundige en oogheelkundige behandelingen, worden ook de toiletgroepen van de OS Langa Tabiki gerenoveerd. Verder zal de Salemschool in het district Coronie in de eerste week van de maand september worden aangepakt. Gran Mati wordt officieel te Corneliskondre afgesloten met gezondheidsvoorlichting en gezondheidsmetingen. Deze operatie wordt in samenwerking met andere overheidsinstanties, Amerikaanse en Nederlandse defensieorganisaties, ngo’s en bedrijven uitgevoerd.

 

Gran Mati, de grote vriend, is een welkome aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Er vindt hierdoor ook informatie-uitwisseling plaats tussen specialisten van de verschillende landen. Ook wordt de veiligheid in deze gebieden verbeterd. Met deze operatie komt het leger dichter bij het volk om te steunen en aan te pakken waar nodig. Hiermee wordt getracht een stukje ontwikkeling te brengen in het gebied.