De Boodschap
Volksgezondheid

Volksgezondheid: “Medicamenten uit India voldoen aan kwaliteitseisen”

Het ministerie van Volksgezondheid deelt hierbij mede dat de medicamenten die op vrijdag 4 augustus vanuit India in het kader van een schenking, zijn aangekomen in Suriname, door het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) aan alle geldende procedures worden onderworpen, alvorens zij beschikbaar worden gesteld.

De medicamenten hebben een vervaldatum van 2 tot 3 jaren. Van alle medicamenten wordt er een sample genomen en deze wordt door het laboratorium van het BVGS getest. Pas bij vrijgave van het laboratorium mogen deze medicamenten naar de diverse apotheken en ziekenhuizen.

Het BGVS geeft de garantie dat alle medicamenten eerst goedgekeurd worden door het laboratorium voordat het gereed wordt gemaakt voor distributie.