De Boodschap
Volksgezondheid

Derde niertransplantatiemissie succesvol afgerond

De derde niertransplantatie missie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC) is succesvol afgerond. In de afgelopen twee weken zijn er zeven niertransplantaties verricht. Dat zijn in totaal veertien operaties, bij 7 donoren en 7 ontvangers. Bij een niertransplantatie wordt een nier verwijderd bij een donor om dan bij een ontvanger, een patiënt met chronisch nierfalen, geplaatst te worden.

Alle donoren maken het goed en zijn reeds uit het ziekenhuis ontslagen. Enkele ontvangers zijn voldoende hersteld, ingesteld op nieuwe medicatie en reeds huiswaarts gestuurd voor herstel in eigen omgeving. Voor de ontvangers betekent een nieuwe nier een verbeterde kwaliteit van leven.

Deze derde niertransplantatie missie is mogelijk gemaakt door de aanhoudende inzet en samenwerking van een groot team, bestaande uit medisch en verpleegkundig personeel van beide ziekenhuizen, ondersteund door diverse afdelingen van het AZP zoals de apotheek, de afdeling radiologie, het medisch microbiologisch en klinisch chemisch laboratorium en de afdeling Inkoop. Ook het BGVS en het ministerie van Volksgezondheid hebben een belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding en het welslagen van deze missie.

De directie van het AZP en het AUMC willen hun oprechte dank uitspreken aan alle betrokken artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel voor hun toewijding en expertise tijdens deze missie. Het gezamenlijk niertransplantatie team kijkt uit naar een verdere samenwerking en het bereiken van nog meer mijlpalen in de gezondheidszorg. “Samen staan we sterk”, aldus de betrokken teams.