De Boodschap
Financiën & Planning

Minister Raghoebarsing installeert Census Management Team

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning heeft op woensdag 21 februari 2024 het Census Management Team voor de Negende (9e) Volks- en Woningtelling geïnstalleerd. De installatie van het managementteam markeert een cruciale stap voor de officiële start van de voorbereiding en uitvoering van het landelijk onderzoek.

De leden van het Census Management Team hebben officieel hun beschikking in ontvangst genomen en zullen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het coördineren en leiden van alle activiteiten met betrekking tot de Negende Volks- en Woningtelling. De expertise en toewijding van dit team zal ervoor zorgen dat deze Census nauwkeurig, volledig en binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd.

Minister Raghoebarsing benadrukte het belang van deze volkstelling als een essentieel instrument voor het
verkrijgen van betrouwbare gegevens die de basis vormen voor effectieve beleidsvorming, planning en
ontwikkeling op nationaal niveau. Hij sprak zijn vertrouwen uit in het team en drukte zijn dankbaarheid uit voor hun bereidheid om deze belangrijke taak op zich te nemen.

Het team zal nauw samenwerken met relevante overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties, andere
belanghebbenden en de samenleving om ervoor te zorgen dat de Negende Volks- en Woningtelling wordt
uitgevoerd met de hoogste normen van professionaliteit, transparantie en nauwkeurigheid.