De Boodschap
Kabinet van de President

Diaspora Instituut Nederland blijft zich actief inzetten voor Suriname

Het Diaspora Instituut Nederland (DIN) blijft niet stilzitten, maar zet zich ononderbroken actief in voor de ontwikkeling van Suriname door samenwerking tussen Surinamers lokaal en Surinamers in diaspora. Een van de initiatieven om gezamenlijk projecten tot stand te brengen, is het diaspora seminar, waarvan op 21 december aanstaande de tweede editie plaatsvindt: Diaspora Seminar Wi Na Wan 2.0. DIN-voorzitter John Brewster kijkt uit naar dit moment, waarbij de tien bouwstenen die na de eerste editie in augustus waren aangedragen diepgaander besproken zullen worden.

De bedoeling is dat deze bouwstenen tot concrete en direct uitvoerbare projecten worden gemaakt en overdragen aan de regering. Behalve de bouwstenen is er na het eerste seminar ook een behoeftematrix opgemaakt en een enquête gedaan over hetgeen diaspora en de Surinaamse gemeenschap belangrijk vinden. Uiteindelijk zal er een Diaspora Engagement Policy tot stand moeten komen; een beleid waarin de diaspora actief betrokken wordt bij de ontwikkeling van Suriname. Brewster bevestigt vanuit Nederland dat de seminars partijen dichter bij hun doel brengen. Hij looft de inzet van het Diaspora Instituut Suriname (DIS) met Marciano Armaketo als directeur en de TABTO Group NV als particuliere organisatie. De DIN-voorzitter noemt de relatie met TABTO Group een schoolvoorbeeld van publiek-privaat partnerschap. “Ze pakken het heel goed op”, aldus Brewster.

Winston Wilson en John Brewster.

De drie organisaties zullen tijdens het seminar op 21 december een pagina lanceren, met de aankondiging van een grootse home coming summit in 2024. De bedoeling is om op deze activiteit alle Surinaamse diaspora in de wereld tegelijk op een plek – Suriname – samen te brengen. Diaspora die zich reeds in Suriname bevindt, zal ook gevraagd worden om gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Van gezamenlijke activiteiten is er nu al sprake, onder meer op het gebied van onderwijs. Zo heeft het DIN tien scholen in Suriname geadopteerd en worden deze onderwijsinstellingen gekoppeld aan scholen in Nederland. Genoemd worden onder meer Mulo Wageningen, het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) en de Algemene Middelbare School (AMS). Binnen het project waarbij scholen aan elkaar gekoppeld worden, heeft DIN in Nederland coördinatoren aangewezen, die continu in contact staan met de directeuren van de tien onderwijsinstellingen in Suriname.

DIS-directeur Marciano Armaketo

De DIN-voorzitter noemt de voorbereidingen naar het seminar voortreffelijk. Partijen hebben een hechte samenwerking, zijn geregeld in contact en wisselen de nodige informatie uit, waarbij ook de behoeften kenbaar worden gemaakt. Het DIN probeert zoveel mogelijk alle diaspora, die richting Suriname komt om initiatieven te ontplooien, in contact te brengen met het DIS. “Het DIN en het DIS hebben elkaar gevonden”, zegt voorzitter Brewster, eraan toevoegend dat de toewijding van de TABTO Group niet te verwaarlozen is. “Een geweldige samenwerking, snelle lijnen en snelle resultaten”, aldus de DIN-voorzitter. Hij verwacht dan ook een succesvol seminar, met een bijdrage van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Het ministerie stelt zijn locaties beschikbaar voor de activiteit. Verder zullen ook DIS-directer Armaketo, diasporadeskundige Winston Wilson (Senior Partner TABTO Group) en Uriel Sabajo van DIN korte inleidingen verzorgen.