De Boodschap
Grondbeleid en Bosbeheer

Dinotha Vorswijk nieuwe minister Grondbeleid en Bosbeheer

Dinotha Vorswijk neemt het roer over op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Zij neemt de plek in van ex-minister Diana Pokie. Vorswijk is op dinsdag 3 augustus 2021 door president Chandrikapersad Santokhi op het presidentieel paleis in haar nieuwe functie beëdigd. Zij heeft vanaf het aantreden van de huidige regering tot voor haar beëdiging gefungeerd als parlementariër. Het staatshoofd riep de bewindsvrouw op om onder alle omstandigheden nuchter en zakelijk te blijven.

“Blijft u doordenkend in de uitoefening van uw ambt. U gaat de scepter zwaaien over een ministerie dat een historie heeft. Een ministerie dat helaas last heeft van een nogal negatieve beeldvorming, maar dat ook een aantrekkingskracht heeft op velen met goede en soms met minder goede bedoelingen. Grond en bos zijn waardevol, niet slechts voor de staat, voor alle Surinamers.

Wij moeten als goede ouders zorgen voor onze bossen en gronden. U heeft als minister daarbij de voortrekkersrol. U zult daarbij het regeringsbeleid moeten volgen om het Surinaamse belang te dienen tot groter welzijn en welvaart voor het Surinaamse volk. Wij zullen u de nodige ondersteuning en begeleiding geven”, sprak het staatshoofd.

Hij staatshoofd gaf verder aan dat de regering Santokhi/Brunswijk een succesvolle, maar ook uitdagend jaar achter de rug heeft. Er is volgens hem al een fundament gelegd voor stabilisatie en groei. “De eerste tekenen van herstel zijn al te zien. Ik weet dat nog niet eenieder dat zo ervaart, want gezondmaking doet een beetje pijn. Voor degenen die het te zwaar hebben zal de regering tot een sociaal akkoord komen om wederom koopkrachtversterkende maatregelen te treffen. We zullen een productieve, eerlijke en veilige samenleving creëren. De leefbaarheid zal optimaal verbeterd worden. Ik roep eenieder op om daarin een bijdrage te leveren om een mooi Suriname op te bouwen voor ons allen. Ik ben ervan overtuigd dat deze regering in haar doel zal slagen”, voegde de president eraan toe.

De nieuwbakken minister gaat voor Surinaams belang. “Ik ken de historie en ik heb veel gelezen. Ik wil aan de totale gemeenschap zeggen dat we de komende jaren moeten kijken naar resultaten”, liet minister Vorswijk optekenen. Zij zal alvast beginnen met het afhandelen van lopende zaken op het ministerie.