De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

DTI presenteert tussentijdse resultaten ICT-baseline assessment

Het directoraat Technologische Innovatie (DTI) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft met technische assistentie uit het programma CARICOM Canada Export Deployment Mechanism, Catalyste+, een ICT-baseline assessment voor het huidig niveau van de ICT-integratie binnen de Small and medium-sized enterprises (SME’s) in Suriname uitgevoerd.

Dit assessment heeft een overzicht gegeven van de vraag naar ICT gerelateerde programma’s door de private sector en van de bestaande ICT- programma’s die reeds worden aangeboden door verschillende onderwijsinstellingen/trainingsinstituten in Suriname. De presentatie heeft plaatsgevonden op vrijdag 26 januari 2024 in Residence Inn en werd geleid door de consultant Augusto Ribeiro van Canada CARICOM Expert Deployment Mechanism/Catalyste+.

Consultant Augusto Ribeiro, heeft aangegeven dat er meer dan dertig interviews uit de publieke en private sector, de Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en het onderwijs zijn geweest. Volgens Ribeiro is een van de belangrijkste punten van de resultaten dat scholen harder moeten werken om de studenten de kantoorautomatisering aan te leren, waarbij gebruik gemaakt zal moeten worden van computerkennis om op de arbeidsmarkt te kunnen werken. Het tweede belangrijk punt is dat er intern enige behoefte bestaat om, indien mogelijk, de breedbandconnectiviteit voor de samenleving te versnellen en te verbeteren. Volgens Ribeiro hebben de ministeries versterking nodig op het gebied van informatietechnologie, ICT en kantoorautomatisering.

DTI-directeur Rafiq Ilahi heeft aangegeven dat middels dit programma de ICT-industrie een stapje hoger gebracht zal worden, gelet op onder andere de percepties van de stakeholders. Volgens Ilahi wordt de ICT-sector integraal benaderd, waarbij de stakeholders individueel de assessment hebben gekregen, zodat zij hun visie op basis van hun ontwikkelingen op de ICT-sector konden aangeven. De DTI-directeur benadrukt dat in het kader van de presentatie er 35 stakeholders zijn benaderd, waarbij al hun perspectieven in een kader zijn geplaatst en doorgenomen, om te kijken in hoeverre er verdere stappen genomen moeten worden om vooruitgang te brengen in een betere economische setting voor de ICT-sector. Ilahi heeft verder aangegeven dat deze assessment leidend zal zijn voor een goedgekeurde IDB-project, waarbij zij zaken zullen moeten implementeren die zullen voortvloeien uit dit ICT-baseline assessment.