De Boodschap
Kabinet van de FirstLady

First lady bezoekt Nabawischool; meetmoment School-Broodpakket-Project 2024

First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry heeft een bezoek gebracht aan de Nabawischool, die onlangs is toegevoegd aan het School-Broodpakket-Project 2024. Het bezoek vond plaats op vrijdag 26 januari 2024. Na een warme ontvangst van de leerlingen en leerkrachten, werd de presidentsvrouw begeleid naar een van de klassen, waar zij samen met de leerlingen een broodje heeft gesmeerd en genuttigd.

De pilot van het School-Broodpakket-Project is gestart in maart 2023 op veertig scholen waar in totaal 4488 leerlingen dagelijks voorzien werden van een broodpakket en drank. Na deze pilotfase is het project in juli 2023 (fase 2) uitgebreid naar 7331 leerlingen op 71 scholen. Van oktober tot december 2023 (fase 3) is dit project voortgezet met de 7331 leerlingen, maar de aanvragen bleven binnenkomen, wat aangaf dat de behoefte groot is.

“Door het succes van het project zijn de mogelijkheden voor uitbreiden bekeken en dit is ook goedgekeurd”, geeft de presidentsvrouw aan. Vanaf januari 2024 (fase 4) worden in totaal 13264 leerlingen verdeeld onder 117 scholen en acht districten dagelijks voorzien van een broodpakket en drank. Dit is gegarandeerd tot augustus 2024. “Dit is een enorme prestatie en het doet mij goed om zoveel leerlingen elke dag te kunnen voorzien van ontbijt”, liet de presidentsvrouw weten.

Het School-Broodpakket-Project is geïnitieerd door first lady Santokhi met de bedoeling leerlingen die daar behoefte aan hebben dagelijks te voorzien van ontbijt. Aan de leerlingen wordt een broodpakket van hoogwaardige kwaliteit aangeboden, dat bereid is door lokale bakkers. Zo wordt ook getracht lokale ondernemers te ondersteunen. Hiernaast worden de waardigheid en trots van de kinderen behouden, want alle 13264 kinderen krijgen exact hetzelfde broodpakket. Het bezoek aan de Nabawischool was dan ook meteen een meetmoment of de kwaliteit gewaarborgd is.

De first lady is erg ingenomen met de inzet van de schoolleiders en leerkrachten van alle scholen, die samen ervoor zorgen dat dit project een succes blijft.