De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

ECD licht handelaren in over nieuwe werkwijze

De Economische Controledienst (ECD) van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) kondigt aan haar activiteiten op te voeren en intensiever te handhaven volgens geldende wet- en regelgeving. Op 1 maart 2024 organiseerde de ECD een bijeenkomst met de Vereniging van Importeurs en de Vereniging van Winkeliers om hen te informeren over haar vernieuwde werkwijze en aandachtspunten.

Volgens ECD-coördinator, Pertabsing Goerdayal is het belangrijk om ondernemers te informeren en hun feedback te integreren in het actieplan van de ECD. Tijdens de bijeenkomst vond een uitwisseling van informatie plaats, waarbij ondernemers werden geïnformeerd over geldende wet- en regelgeving en waar correcties nodig zijn, met daarbij feedback vanuit de ondernemers. Er zal gedurende een maand corrigerend worden opgetreden alvorens over te gaan tot strengere handhaving van de wet. Het is volgens hem niet de bedoeling onaangenaam tegenover ondernemers te staan, maar hen goed te informeren over concrete acties en maatregelen.

Ondernemers zijn vooral geïnformeerd om aandacht te besteden aan etikettering, het hebben van een prijsopgave en het bezitten van de nodige vergunningen. De meeste ondernemers waarderen de bijeenkomst. Vanuit de zijde van ondernemers zijn enkele zorgen geuit, waaronder het naleven van verouderde wetten en de werkwijze van ECD-medewerkers. “ECD-teams dienen op zodanige wijze te communiceren dat men van de andere kant geen negatieve reactie dwingt. De groepscommandant krijgt een speciale badge om zich te legitimeren om te voorkomen dat soloacties worden ondernomen in het veld”, aldus Goerdayal. Er staat een vervolgsessie gepland waarbij naast ondernemers ook andere partners waarmee de ECD samenwerkt vertegenwoordigd zullen zijn.