De Boodschap
Kabinet van de PresidentOnderwijs, Wetenschap & Cultuur

Minister Ori gaat in op aanpak studentenhuisvesting

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) is tijdens een persconferentie breedvoerig ingegaan op diverse actuele vraagstukken inzake het onderwijsbeleid. Onderwijsminister Henry Ori en zijn directieteam hebben aandacht besteed aan onder andere studentenhuisvesting, het inspectieapparaat en duurzame onderwijshervormingen. “De regering vindt het heel belangrijk dat studentenhuisvesting op een correcte manier wordt opgepakt. We hebben een aantal jaar geleden het initiatief gehad om op de campus een stevig gedurfd project op te pakken. En ik moet zeggen dat het gedeeltelijk is gelukt. Twee gebouwen staan er, waarin er inderdaad ook studenten in wonen”, aldus onderwijsminister Ori op 1 maart 2024.

“We hebben nu een vooruitzicht op de situatie dat is achtergelaten. De afbouw zal in orde worden gemaakt”, merkt de bewindsman op. Hij geeft aan dat het belangrijk is om op een professionele manier naar de faciliteiten op de campus te kijken. “Op het ogenblik hebben we twee geoperationaliseerde flattorens, waarbij we 137 studenten hebben verspreid over kamers van twee studentenverblijven en 143 studenten die samen verblijven in kamers voor vier studenten.” Hij blikte terug op de issues die eerder was over de prijsverhogingen. Er is volgens hem compromis bereikt met de studenten door een tussenoplossing te implementeren.

De regering komt de komende zes maanden in met een subsidie. Er wordt gewerkt aan een studiesubsidie voor studenten op VOS, HBO en academisch niveau, uitgevoerd door de Nationale Ontwikkelingsbank. Dit is volgens minister Ori onderdeel van het sociaal programma van de regering. Totdat de studiesubsidie rond is gemaakt, zullen de studenten SRD 600 (4 studenten per kamer) om SRD 1.000 (2 studenten per kamer) betalen. De minister roept alle relevante actoren op om het nieuw bestuur Stichting Student Housing Campus Village, welke in december 2023 werd geïnstalleerd alle ruimte te geven om zaken op orde te stellen. De bewindsman laat doorschemeren dat het ministerie van Financien en Planning overeenstemming heeft bereikt met de LR Group om de vier andere onafgebouwde flats af te bouwen. Binnen 13 maande moet dit gerealiseerd worden.