De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi vraagt voor gedeelde visie tijdens CELAC conferentie

President Santokhi benadrukt tijdens de 8ste Summit van de Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) het belang van een gedeelde visie en eenheid binnen de regio om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken. Hij pleit voor het opzij zetten van ideologische verschillen en het streven naar een gezamenlijke aanpak voor de toekomst. De eendaagse summit wordt gehouden op vrijdag 1 maart in Sandals Resort op het eiland Saint Vincent and the Grenadines.

De regeringsleider roept op tot het versterken van allianties en het overstijgen van nationale belangen om te pleiten voor een welvarende en gelijkwaardige regio. Hij benadrukt de noodzaak van technische samenwerking, intraregionale handel en zakelijke kansen, evenals het belang van integratiemechanismen, stabiliteit, veiligheid en duurzame ontwikkeling binnen de regio. Deze collectieve inspanningen zijn essentieel voor een succesvolle en duurzame groei en samenwerking tussen de staten.

De president benadrukt de veiligheid en vreedzaamheid van de regio, ondanks dat deze niet gevrijwaard is van mondiale uitdagingen zoals georganiseerde misdaad, cybercriminaliteit en politieke instabiliteit. Hij roept op tot waakzaamheid en samenwerking om de ontwikkelingsagenda van de gemeenschap te beschermen. De bezorgdheid over de openbare veiligheid en humanitaire situatie in Haïti benadrukt de noodzaak van collectieve inspanningen om vrede en veiligheid te waarborgen.

Verder heeft president Santokhi aangegeven dat Suriname vastberaden blijft in haar streven om koolstofnegatief te blijven, “Wij zullen blijven strijden voor meer actie en steun van de internationale gemeenschap. Dit omvat het versterken van maatregelen om ontbossing en landdegradatie tegen te gaan, het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken en het ontwikkelen van groene economische sectoren”, aldus het staatshoofd.

Daarnaast zal Suriname blijven samenwerken met andere landen en organisaties om gezamenlijk te werken aan het behalen van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en het beschermen van onze planeet voor toekomstige generaties. “Het is van cruciaal belang dat alle landen hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het verminderen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en het voorkomen van verdere klimaatverandering”, geeft president Santokhi aan.

Voorts onderstreept het Surinaamse staatshoofd dat Suriname vastbesloten is om haar rol te blijven vervullen als een leider in het beschermen van het milieu en het bevorderen van duurzame ontwikkeling en dat zij zal blijven streven naar een groenere en rechtvaardigere wereld voor iedereen. Daarnaast is het belangrijk dat Suriname blijft samenwerken met andere landen in de regio om kennis en ervaring uit te wisselen over duurzame energieoplossingen.