De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Empowering vrouwelijke trainees van SAO

Vijfentwintig vrouwelijke trainees van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), hebben op vrijdag 10 juni 2022 een motivatiesessie gevolgd. Deze sessie is hen aangeboden door Perinatale Interventies Suriname (Perisur) en the Rotary Club of Paramaribo Residence, in het kader van hun Girls Empowerment Project. Het specifieke doel dat beoogd werd met deze sessie, is dat de vrouwelijke trainees hun trainingstraject met succes voltooien. De sessie werd onder andere verzorgd door motivatiespreker, Margo Kramp.

Het initiatief kwam van Perisur en is gefinancierd door the Rotary Club of Paramaribo Residence. De dames die voorkomen in de leeftijdsklasse van 16 tot en met 24 jaar, hebben aan het eind van de sessie een certificaat ontvangen. Er zijn op deze sessie voldoende handvatten gepresenteerd aan de trainees om het heft in eigen handen te nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling en toekomst. De samenwerking met Perisur en the Rotary Club of Paramaribo Residence wordt toegejuicht door de SAO, omdat hierdoor effectiever het hoofd geboden kan worden tegen de vele uitdagingen, waarmee de trainees geconfronteerd raken tijdens het trainingstraject, in relatie tot hun sociaal leven. Risicojongeren, waaronder drop-outs en tienermoeders, genieten bijzondere aandacht van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), waarvan de SAO een werkarm is.

Joyce Lapar, directeur van de SAO, heeft tijdens haar toespraak een verband gelegd tussen leren en keuzes maken in het leven. Zo is leren volgens haar een vaardigheid die je als mens kan ontwikkelen, maar om succesvol te zijn in het leven zal je als mens de juiste levenskeuzes moeten maken. Je aanmelden bij de SAO om een vak te leren zodat jij je kansen op de arbeidsmarkt vergroot, is volgens haar een keuze die je als mens moet maken. Door jezelf volledig te geven aan het vak dat je leert, zal je volgens haar, in staat zijn vaardigheden te ontwikkelen die direct zullen aansluiten op de beroepspraktijk. Ze vindt het daarom belangrijk dat de trainees aan het begin van hun trainingstraject al bewust moeten zijn van wat zij precies wensen te bereiken. Hierdoor zullen ze gedisciplineerd en gemotiveerd aan de slag gaan. Manodj Hindorie, voorzitter van Perisur en Hou-Chung Yanj, secretaris bij the Rotary Club of Paramaribo Residence, hebben de trainees aangemoedigd om zich ten volle in te zetten, zodat ze hun trainingstraject succesvol kunnen afronden.