De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ betrokken bij herzien regionale Caricom instituten

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft de nationale consultatie in Suriname inzake de beoordeling van de Caricom Regionale Instituten gecoördineerd. Het ministerie functioneert als Nationale Caricom Single Market & Economy (CSME) focal point, waarbij verschillende stakeholders van Suriname zijn uitgenodigd. Dit werd gedaan op verzoek van de staatshoofden van de Caribbean Community (CARICOM). In dit kader heeft het Caricom Secretariaat het adviesbureau de Baastel and LPD Hall & assocites Inc. (Baastel-LPD RCCI Team) ingehuurd. De directeur van het directoraat ondernemerschap van het ministerie van EZ, Karishma Mathoera geeft aan dat het uiteindelijke doel is dat de regio’s ervoor moeten zorgen dat de instellingen in de nabije toekomst beter geschikt zijn voor hun doel, doeltreffend kunnen functioneren en billijke en gendergevoelige diensten aan de lidstaten kunnen leveren. De nationale consultatie werd gehouden op 25 april 2023 in de Banquet Hall van Hotel Torarica.

Consultant Dave Berry van het adviesbureau de Baastel and LPD Hall & associates Inc. heeft een presentatie gehouden over het goed functioneren van een instituut. Stakeholders kunnen nagaan als zij zich terug kunnen vinden in die analyse. Daarnaast konden de stakeholders vragen stellen, feedback geven en informatie uitwisselen over een goed instituut.

Marijke Bhaggoe, CSME focal point van het ministerie van EZ, heeft aangegeven dat er zeventien instituten gelist zijn om te kijken in hoeverre zij functioneren en hoe zij effectiever kunnen investeren in de instituten, zodat het ministerie van EZ ook meer resultaten kan behalen. Volgens Bhaggoe is Caricom Competition Commission (CCC) een van de instituten die onder het ministerie van EZ valt en ook geselecteerd is om herzien te worden. Dit instituut is belangrijk voor de private sector en kan zorgdragen voor eerlijke concurrentie onder de ondernemers binnen de regio.

Directeur Karishma Mathoera heeft in haar toespraak aangegeven dat het herzien van de instituten noodzakelijk is om het beleid, de procedures en de institutionele aspecten te beoordelen als die in overeenstemming zijn met de huidige regelgeving, technische vooruitgang en beste praktijken. Vervolgens heeft Mathoera aangegeven dat met de uitdagende economie van Suriname het vereist is om creatiever en innovatiever te zijn in onze algemene verplichtingen. “De weg vooruit is om kostenbesparende en uitgave optimaliserende strategieën aan te passen, zodat Suriname als regio het ondernemerschap en de private sector kunnen vergroten”, aldus de directeur.