De Boodschap
Kabinet van de President

EZ start landelijk trainingstraject ondernemerschap

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is van start gegaan met een landelijk trainingstraject ter stimulering van het ondernemerschap. Dit project is bedoeld om bestaande kleine én potentiële kleine ondernemers aan te moedigen hun bedrijf tot grotere hoogten te brengen respectievelijk een bedrijf te starten. De participanten worden gedurende drie dagen getraind in de meest belangrijke aspecten van het ondernemen. De deelnemers werden op maandag 19 februari 2024 bij aanvang van de training in het Lalla Rookh-gebouw toegesproken door minister Rishma Kuldipsingh en de waarnemend directeur Ondernemerschap Karishma Mathoera.  

De bewindsvrouw sprak van een droom die uitkomt. Volgens haar heeft het ministerie vanaf haar aantreden continu naar modellen gezocht om ondernemerschap te stimuleren. Minister Kuldipsingh merkt op dat zij die een onderneming willen starten wel over het talent kunnen beschikken, maar daarnaast zijn de deskundigheid en de energie om het bedrijf op te krikken belangrijk. Volgens de EZ-minister is het daarom van belang dat men zich laat trainen in kennis van het ondernemerschap. Ze juicht het toe dat de participanten op deze manier in zichzelf investeren. Minister Kuldipsingh benadrukt dat investeren in ondernemerschap de toekomst van de Surinaamse economie is.

Het trainingstraject zal landelijk uitgevoerd worden. “Als ondersteuning om de economie van het land op te bouwen”, aldus de bewindsvrouw. Zowel minister Kuldipsingh als directeur Mathoera merkt op dat de animo voor participatie aan de training groot is. Beide functionarissen zien de participanten de vruchten van deze keus straks afplukken. Minister Kuldipsingh zegt dat EZ kosteloos zal blijven investeren in het klein ondernemerschap. Net als de bewindsvrouw drukte directeur Mathoera de participanten op het hart om de training af te ronden. Zij zullen ook na de training verder gevolgd c.q. begeleid worden in het proces van een bedrijf opstarten of hogerop trekken.

De mensen worden getraind in verschillende componenten van ondernemerschap zoals kostprijscalculatie, businessmodel canvas en administratie. “We zullen trekken naar verschillende districten”, aldus directeur Mathoera, die aangeeft dat er samenwerkingen zullen zijn met de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Het gaat volgens haar erom dat er samen meer bereikt kan worden. De trainers zijn getraind door onder meer de Centrale Bank van Suriname (DSB) en De Surinaamsche Bank (DSB Bank), terwijl er ook betrokkenheid is van het Suriname Business Forum (SBF). De hoofdtrainer is Rudolf Pavion.