De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ start nieuw jaar met inzegeningsdienst

Het nieuwe jaar werd op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) positief gestart met een inzegeningsdienst. Drie geestelijken te weten: pandit Nitin Jagbandhan, imaam Billar Fayyaz en dominee Maikel Persaud hebben elk gebeden voor positiviteit en harmonie voor zowel minister Rishma Kuldipsingh als het totale ministerie om samen doelen te behalen. De inzegeningsdienst heeft op disndag 9 januari 2024 op het terrein van EZ plaatsgevonden. De geestelijken waren erover eens, dat de keuze om een inzegeningsdienst aan het begin van het nieuwe jaar te houden, een heel mooi en bijzonder initiatief is.

Pandit Jagbandhan vroeg in zijn gebed om welvaart, daadkracht en gezondheid voor zowel minister Kuldipsingh als het totale personeel. Verder wees de geestelijke erop dat wij als mens ons best moeten doen om vooruit te komen en geld te verdienen, zodat de economie van het land tot ontwikkeling kan komen. Hij benadrukte vanuit de filosofie van de Sanatan Dharm om volgens morele ethiek te leven. Volgens de pandit moet er in harmonie met het immateriële en materiele geleefd worden om in de levensbehoeften te kunnen voorzien, en zodat de economie ook tot grotere hoogten gebracht kan worden. Hij sprak verder de hoop uit dat eenieder het nieuwe jaar goed doormaakt en dat het ministerie meer begiftigd wordt met positiviteit.

Imaam Billar noemde het bijzonder dat het ministerie voor de tweede keer het nieuwe jaar laat inzegenen voor een goed verloop. Hij gaf het personeel mee om met een beter karakter te starten, omdat dit kan zorgen voor positiviteit en harmonie binnen het ministerie. De imaam benadrukt dat met een beter karakter er meer begrip kan zijn naar elkaar toe, wat kan resulteren in het beter en makkelijker behalen van beoogde doelen. De geestelijk bad voor bescherming van de minister en het departement alsook tegen alle negativiteit en boze werken.

Dominee  Persaud begon zijn toespraak met het lied “Geef mij kracht” voor het jaar 2024. Vervolgens heeft hij spreuken uit het Oude en Nieuwe Testament voorgelezen. Volgens de predikant is het de bedoeling het nieuwe jaar in te gaan met wijsheid zodat het werk beter en naar behoren gedaan kan worden. “Wijsheid komt niet uit de hemel vallen, wijsheid wordt gezocht”, aldus dominee Persaud. “U bent een belangrijke schakel in de keten van de regering om de economie te bevorderen voor Suriname”, benadrukte hij verder. De geestelijke sprak vervolgens een zegenbede uit en eindigde zijn toespraak met de woorden “Alles wat u doet, doet u dat met liefde”.

Minister Kuldipsingh zegt dat het jaar 2023 uitdagend was, maar dat EZ met de ondersteuning, inzet en het harde werk van het personeel goed werk heeft kunnen verrichten. De bewindsvrouw heeft opgeroepen alle negativiteit achterwege te laten en een doel voor ogen te hebben, namelijk Suriname naar grotere hoogten te trekken. “Wij werken wij niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons”, sprak de minister. Zij bedankte het personeel voor zijn inzet en ondersteuning in het afgelopen jaar en rekent ook in 2024 op een productief en succesvol dienstjaar en een positieve samenwerking.