De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Gezamenlijke verklaring Suriname en EU over 9e ronde Politieke Dialoog

Op dinsdag 7 februari 2023 heeft de negende ronde van de Artikel 8 Politieke Dialoog tussen Suriname en de Europese Unie (EU) plaatsgevonden op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

De Artikel 8 Politieke Dialoog vloeit voort uit de ACS-EU Overeenkomst van Cotonou. De delegaties stonden onder leiding van Silvano Tjon-Ahin, minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), namens minister Albert Ramdin, en de ambassadeur van de Europese Unie in Suriname, Rene van Nes. De politieke dialoog maakt de uitwisseling van informatie mogelijk en bevordert wederzijds begrip in een breed scala van onderwerpen, waaronder politieke, economische, handels- en ontwikkelingssamenwerking.

Zoals gebruikelijk is ter afronding van de dialoog een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven. Hierin is melding gemaakt van de constructieve en brede besprekingen die beide partijen hebben gevoerd over bilaterale, regionale en internationale aangelegenheden die van wederzijds belang zijn.

De besprekingen spitsten zich toe op verschillende zaken van gemeenschappelijk belang, zoals de oorlog in Oekraïne, mensenrechten, klimaatverandering, burgerveiligheid en samenwerking in multilaterale fora. Suriname en de EU erkenden elkaar als gelijkgestemde partners, die een sterk multilateraal systeem ondersteunden, gebaseerd op de rechtsstaat.

In de gezamenlijke verklaring wordt verder vermeld dat de topvergadering tussen de EU-Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC) die in juli 2023 zal worden gehouden, werd verwelkomd als een geweldige kans om de betrekkingen tussen de EU en LAC verder te verdiepen.

Beide partijen onderstreepten verder dat de relatie van bijna 50 jaar samenwerking zich zeer positief heeft ontwikkeld en is geëvolueerd. De delegaties benadrukten hun volledige inzet voor een politiek partnerschap ter bevordering van duurzame economische ontwikkeling, verdieping van handelsbetrekkingen, de strijd tegen klimaatverandering, milieubehoud en inclusieve, mensgerichte ontwikkeling.

De twee partijen merkten op dat Suriname en de EU gedeelde waarden hebben en waren het erover eens dat de tijd rijp is om nieuwe grenzen in hun betrekkingen te verkennen.

Voorts bevestigde de EU haar toezegging om haar samenwerkingsactiviteiten met Suriname voort te zetten in het kader van een nieuw meerjarig indicatief programma voor de periode 2021-2027. Het programma definieert ‘Forest Partnerships’ als prioriteitsgebied en zal de langetermijnvisie van Suriname voor een groene transitie ondersteunen. Daarnaast is er technische bijstand beschikbaar op gebieden van wederzijds belang, zoals goed bestuur, ecotoerisme, beheer van overheidsfinanciën, bevordering van bedrijfsinvesteringen en gezondheid. Er werd overeengekomen om een regelmatige strategische dialoog te houden over het bospartnerschap om de samenwerking te versterken.

De EU zal een loyale ondersteuner van het maatschappelijk middenveld blijven waarbij de nieuwe modaliteit gericht zal zijn op het mobiliseren van investeringen uit de publieke en private sector in Suriname. Het bevorderen van investeringen maakt deel uit van het Global Gateway-initiatief, dat tot doel heeft Europa met de wereld te verbinden via investeringen en partnerschappen op het gebied van digitaal, klimaat en energie, vervoer, gezondheid, onderwijs en onderzoek.

Suriname heeft opnieuw het verzoek aangehaald voor de heropening van de EU-missie in Suriname om de programmering te vergemakkelijken en de financiële regelingen te maximaliseren. Suriname herhaalde dat de kwestie van visumvrijstelling voor Surinaamse onderdanen om naar EU-lidstaten te reizen een hoge prioriteit heeft. De twee partijen kwamen overeen om samen te blijven werken om deze kwesties aan te pakken.

Tot slot hebben beide partijen hun tevredenheid geuit over het nut van de dialoog in de context van de besprekingen tussen de EU en Suriname, en zijn overeengekomen om de constructieve dialoog tussen de partners voort te zetten.