De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Gezamenlijke verklaring van de presidenten van de Coöperatieve Republiek Guyana, de Federatieve Republiek Brazilië en de Republiek Suriname

Op woensdag 28 februari 2024 hebben de presidenten van de Coöperatieve Republiek Guyana, Mohamed Irfaan Ali, de Federatieve Republiek Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva, en van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi in de marge van de 46e vergadering van Staatshoofden van de Caribische Gemeenschap (CARICOM), vergezeld door hun respectieve delegaties een trilaterale bijeenkomst gehouden.

Deze werkbijeenkomst weerspiegelde het belang van de regeringen en samenlevingen van de drie landen om duurzame ontwikkeling met sociale rechtvaardigheid van hun respectieve bevolkingen te bevorderen, welke  gebaseerd is op hun historische vriendschapsrelaties, alsook goede nabuurschap en de vergelijkbare opvattingen die zij hebben over het belang van de integratie van het Amazonegebied en Zuid-Amerika en de opbouw van een rechtvaardiger, inclusievere en evenwichtigere wereldorde, met volledig respect voor het internationaal recht en voor de beginselen en doelstellingen van het Handvest van de Verenigde Naties.

De Staatshoofden hebben hun respectieve landen opnieuw gecommitteerd om onvermoeibaar te werken aan het handhaven van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied als een Zone van Vrede en van samenwerking voor duurzame ontwikkeling.

Bij het bespreken van de huidige fase van de betrekkingen tussen de drie landen, kwamen de presidenten overeen om trilaterale werkgroepen op te richten op technisch niveau, en wel op de gebieden van 1) fysieke en digitale infrastructuur, 2) energie en 3) samenwerking in de strijd tegen transnationale illegale activiteiten om initiatieven van gemeenschappelijk belang te verdiepen en uit te voeren. Deze werkgroepen zullen de behaalde voortgang, ter overweging, rapporteren aan de ministers die verantwoordelijk zijn voor de respectieve gebieden, in trilaterale vergaderingen van de ministers.

Op het gebied van infrastructuur bevestigden de presidenten de mogelijkheid van voortgang bij de consolidatie van projecten die de fysieke en digitale connectiviteit tussen de drie landen versterken, zoals de volledige bestrating van de weg Linden-Lethem, die de Braziliaanse staat Roraima verbindt met Georgetown, en de modernisering van de wegverbinding tussen de Braziliaanse staat Amapá en de hoofdsteden van Guyana en Suriname, via Frans-Guyana, welke in toekomstige discussies over deze route zal worden opgenomen. Ook het belang van het onderzoeken van maatregelen voor de optimalisatie van deze routes op het gebied van handel en investeringsfacilitering werd benadrukt.

Op het gebied van energie is er overeengekomen om de discussies over samenwerking in de olie- en gassector te verdiepen, inclusief exploratie en productie, regulering en noodplannen en noodrespons. De Presidenten hebben hun interesse uitgesproken over de ontwikkeling van duurzame projecten van hydro-elektrische opwekking en integratie van elektrische netwerken, om de energiezekerheid en -efficiëntie van regionale systemen te versterken. Daarnaast werd de mogelijkheid om de discussies over andere vormen van hernieuwbare energie, waaronder bio-energie, te bevorderen verwelkomd.

Ten slotte werd door de Staatshoofden hun gemeenschappelijk belang herbevestigd over het versterken van de samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit, via gezamenlijke politieoperaties, uitwisseling van inlichtingen, capaciteitsopbouwende activiteiten en onderhandeling over samenwerkingsprojecten voor het gebruik van op afstand waargenomen beelden als een instrument om grensoverschrijdende georganiseerde misdaad te bestrijden.

De presidenten hebben ook hun tevredenheid geuit bij het beoordelen van de samenwerking op het gebied van het Guiana-schild, over de genomen initiatieven tijdens de ontmoetingen tussen de veiligheidsdiensten in Brazilië, Suriname, Guyana en relevante aangrenzende landen. Ze drongen er echter bij die instanties op aan hun samenwerking te intensiveren naast de vergaderingen van de werkgroep die zal worden opgericht op het gebied van veiligheid. De presidenten kwamen verder overeen om de succesvolle implementatie van het Minamata-Verdrag inzake kwik in hun respectieve landen te waarborgen.

Bij de afsluiting van de bijeenkomst bedankten de Presidenten Luiz Inácio Lula da Silva en Chandrikapersad Santokhi, President Mohamed Irfaan Ali, de autoriteiten van de regering van Guyana en de bevolking van Guyana voor de gastvrijheid die aan hen en hun delegaties werd verleend gedurende de periode dat ze in het land verbleven.

Deze verklaring is aangenomen op donderdag 29 februari 2024 in Georgetown, Guyana.