De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

High level beleidscoördinatie meeting jeugdbeleid

In het CENASU-gebouw heeft op dinsdag 30 januari 2024 de vervolg meeting “High level beleidscoördinatie jeugdbeleid” plaatsgevonden. Onder de aanwezigen bevonden zich naast minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en zijn staf, ook de ministers Amar Ramadhin van Volksgezondheid, Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en Ines Pané van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Enkele van de onderwerpen die werden besproken waren zijn:

  • Het opschroeven van de leerplichtige leeftijd van 4-18 jaar waarbij leerplichtambtenaren worden geïntroduceerd voor de controle hiervan.
  • Basic Life Skill Education
  • Geweld op scholen/ seksuele voorlichting
  • Plannen naschoolse educatie
  • De beschikbaarheid van de kinderen en jongeren telefoonlijn
  • De beschikbaarheid van sportactiviteiten voor jongeren in buurten en districten
  • Suïcide/ hiv/aidspreventie onder jongeren
  • Chronische ziekten op jonge leeftijd en tienerzwangerschappen
  • Naschoolse vorming en aanpak van tienermoeder problematiek
  • Introductie sociale dienstplicht/ bootcamp voor jongeren

De volgende meeting staat gepland in de periode eind februari, begin maart 2024.