De Boodschap
Openbare Werken

Duurzaam ambtenarenbeleid ministerie Openbare Werken leidt tot positieve veranderingen

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken presenteerde op donderdag 18 januari 2023 in De Nationale Assemblée de resultaten van het ambtenarenbeleid, gericht op duurzaamheid en evenwicht in het personeelsbestand. Tussen januari 2020 en mei 2020 onderging het ambtenarenbestand een aanzienlijke groei, met ongeveer 1200 nieuwe aanstellingen, waardoor het totale aantal ambtenaren tot circa 3800 toenam. Om duurzaamheid van het beleid te waarborgen, heeft het ministerie het aantal ambtenaren teruggebracht tot ongeveer 3300 tegen het einde van 2023.

De minister benadrukte dat dit nieuwe beleid niet betekent dat er geen nieuwe medewerkers worden aangenomen. Het richt zich op duurzaamheid en streeft naar nieuwe aanstellingen waar de behoefte het grootst is. Voorbeelden werden genoemd, zoals de aanwerving van medewerkers bij de Meteorologische Dienst en de Waterloopkundige Dienst, waar voorheen onvoldoende personeel was. Zelfs bij functies zoals sluiswachters, waar aanvankelijk geen nieuwe aanstellingen werden gedaan, zijn later wel nieuwe medewerkers aangenomen.

Belangrijk is dat het duurzame beleid van het ministerie niet is gericht op een ongebreidelde stijging van het aantal ambtenaren, maar op het handhaven van een duurzaam evenwicht dat de hoogste kwaliteit en effectiviteit in dienstverlening waarborgt.