De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Ondertekening Grant Agreements Cohort 2 SURGE-bedrijven

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), is bezig met de uitvoering van het Suriname’s Growth Enterprise (SURGE) programma om Surinaamse micro-kleine en middelgrote ondernemingen (MKMO’s) te ondersteunen. SURGE is onderdeel van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project (SCSD) die uitgevoerd wordt door de Competitiveness Unit Suriname (CUS), gefinancierd door de Wereld Bank Group (WBG). In het kader hiervan hebben veertien bedrijven Grant Agreements getekend op maandag 29 januari 2024 in het Congreshal.

Directeur Ondernemerschap, Karishma Mathoera van het ministerie van EZ, heeft aangegeven dat het SURGE-programma beperkingen voor omzetgroei binnen bedrijven, middels het aanbieden van business development services aanpakt. Volgens Mathoera worden de bedrijven hierdoor voorbereidt op samenwerking met grotere kopers, bedrijven en veel eisende markten. Directeur Mathoera benadrukt dat dit project niet alleen onder andere diversificatie stimuleert binnen het ondernemersklimaat, maar ook het vrouwelijk ondernemerschap en ondernemerschap binnen de Marron en Inheemse gemeenschappen. “Dit project biedt ondernemers hun visie en missie binnen hun bedrijf te verwezenlijken met middelen die de operatie zullen upgraden en de omzet aanzienlijk zullen verhogen”, aldus Mathoera.

Ifeyinwa Bonheur van de Wereldbank, verantwoordelijk voor het SURGE-project en directeur Dr. Eric Hansen van het SURGE-project kwamen ook kort aan het woord. Tijdens de toespraken is onder meer naar voren gekomen, dat bij de uitvoering van SURGE er voor alle betrokken partijen leermomenten zijn. Een innovatief model, de Buyer-Led Approach, wordt hierbij  toegepast waarop de focus ligt op produceren en levering van goederen en diensten die voldoen aan kwaliteitseisen van de afnemer c.q. koper. Ook is benadrukt, dat er een goede voorbereiding is geweest om te komen naar een stapsgewijze implementatie van groeiplannen en business development services adviezen om onder andere machines en business supportservices, aan te schaffen volgens de Procurement en Environmental and Social Standards guidelines van de Wereld Bank.

Minister Rishma Kuldipsingh van het ministerie van EZ, heeft benadrukt dat MKMO’s het kloppend hart vormen van de economie van ons land en substantieel bijdragen aan onder andere werkgelegenheid en innovatie. “Het ondersteunen van deze bedrijven is niet alleen investeren in hun groei, maar ook in de veerkracht van onze economie als geheel”, aldus de minister. De bewindsvrouw heeft haar dank betuigt aan de bedrijven die in aanmerking zijn gekomen voor de grant agreement voor hun inzet om ondernemerschap en productie te stimuleren en wees erop om het SURGE-project ook te delen met anderen om samen te groeien naar een bloeiende economie voor de samenleving.

President Chandrikapersad Santokhi, heeft in zijn toespraak benadrukt dat de continuïteit van het SURGE-programma heel goed is voor de ontwikkeling van de economische groei. De president heeft erop gewezen dat hij uitkijkt naar de productieverhoging, professionaliteit en competitief aard van de bedrijven die de grant agreement hebben ondertekend. Hij benadrukte het macro economisch belang van het SURGE-Project ter stimulering van MKMO’s en de economie in haar geheel, met name de ontwikkelingen in de Olie- en Gassector en het streven naar Local Content Development in de supply chain. President Santokhi kijkt uit naar een spin-off in de economie, waarbij er meer geëxporteerd en minder geïmporteerd zal worden ter bescherming van de lokale economie van ons land.