De Boodschap
Kabinet van de President

Historisch Bezoek van CEO Total Energies aan President Chandrikapersad Santokhi

De heer Patrick Pouyanne, CEO van Total Energies, heeft een historisch bezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens het bezoek werden vruchtbare gesprekken gevoerd over de ontwikkelingen in Blok 58 en de toekomst van de olie- en gasindustrie in Suriname. Het onderhoud vond plaats op woensdag 13 september 2023 en werd bijgewoond door de CEO van Staatsolie, Annand Jagesar en enkele ministers. De regering beschouwt dit bezoek als een cruciale mijlpaal op weg naar de commerciële exploitatie van olie en gas in Suriname.

Belangrijke punten uit de gesprekken die plaatsvonden in een constructieve en open sfeer zijn onder andere: Bevestiging van bewezen commerciële hoeveelheden olie, met een totaal van 700 miljoen vaten. Voorbereidingen voor de bouw van faciliteiten direct na de verwachte Final Investment Decision (FID) in het vierde kwartaal van 2024. Een grootschalige investering van niet minder dan 9 miljard USD, met reeds 500 miljoen USD geïnvesteerd in de voorbereidende activiteiten. Een verwachte productie van ongeveer 200.000 vaten per dag, wat een aanzienlijke impact zal hebben op de economie van Suriname.

De financiële voordelen voor Suriname zijn indrukwekkend, met 6,25% royalty, winstolie en belastingen voor de staat, evenals 20% aandelenparticipatie van Staatsolie. Dit zal de komende jaren tot 20 miljard Amerikaanse dollars aan inkomsten voor het land genereren.

President Chandrikapersad Santokhi benadrukte het belang van verantwoord financieel beheer en het creëren van een spaar stabilisatiefonds voor de toekomstige generaties. Hij wees erop dat deze mijlpaal Suriname in het middelpunt van de wereldwijde belangstelling zal plaatsen en riep op tot een goed doordacht plan om deze interesse in goede banen te leiden.

Het staatshoofd drong erop aan dat de regering alles in het werk zal stellen om de levensstandaard van de kwetsbaren te verbeteren en de nationale welvaart duurzaam te vergroten. “Dit historische moment markeert het begin van een nieuw tijdperk voor Suriname en biedt kansen voor alle sectoren van de samenleving. Suriname staat nu voor een schitterende toekomst, met een economisch hervormingsbeleid dat vruchten begint af te werpen”, aldus de president.