De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Zuid-Korea doet grote schenking aan Suriname

In de periode van 5 tot en met 7 september 2023 hebben de Zaakgelastigden van de ambassade van de Republiek Zuid-Korea in Venezuela, Hanuk Chung, en Inyong Hwang, Consul-Generaal, op voornoemde ambassade een werkbezoek gebracht aan Suriname. De delegatie is ontvangen door Elizabeth Bradley, directeur Internationale Samenwerking (DIS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Zuid-Korea heeft voor 2023 een bedrag van USD 1 miljoen aan Official Development Assistance (ODA), goedgekeurd voor Suriname. ODA is een vorm van ontwikkelingshulp die wordt gedefinieerd als overheidssteun om duurzame, sociale en economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden te bevorderen ter verhoging van het welzijn van de bevolking. Daarnaast zijn er besprekingen geweest op het directoraat DIS over onder andere een mogelijke overeenkomst op het gebied van internationale samenwerking en managementtrainingen voor departement directeuren en hoofden van afdelingen.

De Zuid-Koreaanse delegatie heeft enkele bezoeken gebracht aan de instanties die in aanmerking zijn gekomen voor de ODA. Hierbij gaat het om een bedrag van USD 600.000,- ten behoeve van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voor de aanschaf van vier graafmachines voor het plantrijp maken van landbouwarealen in diverse regio’s en een bedrag van USD 400.000,- ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid voor de aankoop van medische apparatuur ten behoeve van diverse afdelingen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het Elsje Finck-Sanichar College (COVAB).

Als onderdeel van het programma is er op 6 september 2023 een bezoek gebracht aan RUDISA Motor Company, de leverancier van de vier graafmachines van het merk HYUNDAI, welke worden aangeschaft met de schenkingsmiddelen van Zuid-Korea. De eerste graafmachine was reeds op 2 september 2023 in Apoera in gebruik genomen tijdens het recentelijk bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan het Kabalebo gebied. Daar is het startsein gegeven voor de aanleg van een weg vanuit Nickerie naar Apoera, waarbij de landbouwgronden langs deze weg door de graafmachine plantrijp zullen worden gemaakt voor de agrariërs in het gebied. De tweede graafmachine werd bezichtigd door de Zuid-Koreaanse delegatie op het terrein van de leverancier. De vertegenwoordiger van het ministerie van LVV gaf aan dat deze zal worden ingezet voor het ontbossen en klaarmaken van landbouwgrond in het district Nickerie ten behoeve van groente- en fruittelers (oftewel kleine landbouwers). De resterende twee graafmachines moeten nog worden aangeschaft. Deze zijn bestemd voor landbouwprojecten in andere regio’s.

De delegatie heeft vervolgens een gesprek gehad met Fauzia Poese, lid van het directieteam van het AZP, waarbij er is aangegeven dat de medische middelen die aangeschaft zullen worden met de gedoneerde middelen hoofdzakelijk komen uit Nederland en Duitsland. Deze zullen worden ingezet op diverse afdelingen binnen het ziekenhuis zoals de kinderafdeling, de neonatale afdeling, de Intensive Care Unit en de afdeling Cardiologie. De Zuid-Koreanen gaven aan onder de indruk te zijn van de dienstverlening van het AZP. Mevrouw Poese deed ook een beroep op de delegatie voor trainingen in onderhoud en reparatie van het equipment, zodat deze langer kunnen worden gebruikt.

Angela Wallerlei Kumbangsila, algemeen directeur van het COVAB, gaf aan dat de apparatuur welke door COVAB zal worden aangeschaft met het door Zuid-Korea geschonken bedrag zal, onder andere, worden ingezet voor het upgraden van de praktijklokalen om kwalitatief verpleegkundig onderwijs te kunnen genieten. Hierbij kunnen studenten in een veilige omgeving oefenen voordat zij zorg verlenen in de zorginstellingen. Ook zullen docenten in staat zijn om de vaardigheden in de juiste theoretische en praktische context te plaatsen. De Zuid-Koreaanse delegatie zal aan het einde van november of begin december de officiële overdracht verrichten van de donormiddelen aan Suriname.