De Boodschap
Openbare Werken

OW en UNASDG tekenen samenwerkingsovereenkomst

De United Nations Alliance for Sustainable Development Goals (UNASDG) is er om de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) te ondersteunen. De UNASDG werkt op diverse vlakken en voor het ministerie van Openbare Werken (OW) zijn de vlakken milieu- en afvalbeheer, infrastructurele projecten, innovatieve technologieën, waterbeheer en gezondheid relevant. In dit kader is er op maandag 11 september 2023 een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen OW en de UNASDG.

De samenwerking met de is tot stand gekomen door de tussenkomst van Avantu Water Suriname. Avantu Water Suriname is een bedrijf dat zich specialiseert in waterzuiveringstechnologie. In januari 2023 is OW benaderd geworden om in samenwerking met dit bedrijf een aantal projecten uit te voeren. Voor de financiering van deze projecten is er contact gemaakt met de UNASDG, waaruit een samenwerking tot stand is gekomen tussen deze organisatie en Openbare Werken.

Bij de projecten die worden uitgevoerd ter ondersteuning van de SDG’s zal de UNASDG in het natraject helpen met monitoren. Er zijn diverse financieringsmodules die worden aangeboden voor het realiseren van SDG projecten. Er kunnen subsidies verleend worden en investeringen tegen marktconforme voorwaarden. Recent is de UNASDG ook een samenwerking aangegaan met de UN-habitat voor het realiseren van SDG 11. Deze gaat om het bouwen van duurzame en veerkrachtige steden. Het ministerie van Openbare Werken draagt ook zorg voor duurzame en veerkrachtige steden, dus is dit een mogelijkheid waarvan het ministerie gebruik van kan maken.