De Boodschap
Kabinet van de President

Huidige financiële huishouding grote uitdaging voor regering

De stand van de financiële huishouding is een grote uitdaging voor de regering-Santokhi/Brunswijk. Het is volgens minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning een uitdaging om te kunnen voldoen aan de normale operationele kosten. “Omdat de inkomsten niet van dien aard zijn dat we kunnen betalen wat wij moeten betalen,” aldus de bewindsman, die zegt dat de regering daarom prioriteiten stelt. Tijdens de regeringspersconferentie op maandag 3 augustus 2020 in de Congreshal gaf zowel president Santokhi als minister Achaibersing een beeld van de financiële situatie. De vreemde valuta-inkomsten zijn sterk gereduceerd en als er, aldus de bewindsman, niet een programma in place wordt gebracht zal Suriname niet in staat zijn om haar leningen af te lossen.

Het gaat onder meer om de lening bij het Oppenheimer Fund. Behalve het bedrag aan rente dat Suriname moet betalen, is er ook nog de tweede lening bij deze financiële instanties; een bedrag van ongeveer US$ 40 miljoen. Bij elkaar opgeteld gaat het om zo’n US$ 107 miljoen, die Suriname moet opbrengen om zich te kunnen houden aan de afspraken voor de twee Oppenheimer-leningen. Minister Achaibersing laat buiten beschouwing het inlopen van de achterstanden naast het feit dat conform de overeenkomsten de nieuwe aflossingen rentetermijnen moeten verschijnen.

Om deze kwesties het hoofd te bieden zullen er maatregelen worden getroffen. Volgens minister Achaibersing heeft de regering hiermee reeds een aanvang gemaakt, maar het is slechts een klein deel van wat zij wil doen. Het gaat om maatregelen die te maken hebben met het acuut oplossen van het financieel probleem waarin ons land verkeert. Het zijn echter ook maatregelen van tijdelijke aard, benadrukt de bewindsman. Hij zegt dat wanneer de regering in staat is om op normale wijze haar uitgaven te kunnen dekken, deze maatregelen ook afschaft zullen worden. Het kan zijn dat dit gebeurt voor de periode van ongeveer een jaar die de regering hiervoor heeft uitgetrokken.

De regering is ook doende een programma uit te zetten om de buitenlandse leningen te herprofileren. Daartoe zijn er gesprekken aangegaan met het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) om Suriname hierin te ondersteunen. Met buitenlandse bevriende naties en relatie zijn er ook bronnen aangeboord die ingezet zullen worden om de schuldpositie van Suriname zodanig te ordenen dat wij in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen. “Dat traject vindt met voortvarendheid plaats,” zegt de bewindsman.

Het pakket aan maatregelen bestaat onder meer ook uit het vergaren van inkomsten uit grondconversie. Minister Achaibersing: “Het is een heel pakket aan maatregelen en ze worden successievelijk ingezet, je kunt niet alles tegelijk inzetten, maar ze worden successievelijk ingezet naarmate de tijd daarvoor rijp is.”