De Boodschap
Kabinet van de President

Maatregelen voor gezond maken economie Suriname

President Chandrikapersad Santokhi heeft maatregelen aangekondigd die uiteindelijk moeten resulteren in het gezond maken van de totale situatie in Suriname. Dit deelde het staatshoofd mee tijdens een persconferentie op maandag 3 augustus 2020. De regeringsleider vroeg eenieder geduld en begrip op te brengen voor de zaken die de regering wenst door te voeren.

De regering komt met de volgende actiepunten:

– Het instellen van een commissie die de rechtspositionele zaken van landsdienaren moet bestuderen. Alles wat te maken heeft met wurgcontracten, valreep benoemingen en bevordering worden bekeken en wordt er advies uitgebracht. Deze commissie is al actief

– Er komt een presidentiële commissie die het vervreemden van staatseigendommen zal onderzoeken

– De diaspora zal worden benaderd met aantrekken van goedkoop kapitaal en kennis. Een commissie zal hiermee belast worden

– Er komt een presidentiële commissie voor grondconversie. De burger krijgt meer zekerheid en de Staat verdient ook extra geld hieraan

– Subsidies worden geleidelijk aan afgeschaft, in goed overleg met alle actoren

– Internationaal gesprekken voeren met IMF en de Wereldbank om de economie weer gezond te maken

– Bezuiniging op financiële middelen zal prioriteit genieten

– Installatie van een presidentiële werkgroep om de uitvoeringsbesluiten en de stand van zaken m.b.t de Anticorruptiewet te identificeren. Op basis van de aanbeveling moet de wet in volle omvang operationeel zijn

– Er komt een werkgroep om de vele corruptieschandalen te onderzoeken op welke wijze die aangepakt kunnen worden

– Invoeren van Solidariteitsheffing om de meest urgente uitgaven te financieren. Dit zal eest besproken worden met diverse vakcentrales. Het gaat om een tijdelijke voorziening van een jaar. Het geldt voor de groep die hoge inkomsten heeft

– De governmenttake op brandstof wordt aangepast. Het betreft ook een tijdelijke maatregel

– Contacten met de landen die hulp hebben aangeboden wordt geïntensiveerd om concrete afspraken te maken

– Duurzaam management van de natuurlijke hulpbronnen

– De investeringswet wordt ingediend ter behandeling in DNA

– Het Spaar en Stabilisatiefonds zal operationeel worden gemaakt

– De positie van Investsur wordt nader bekeken zodat dit orgaan snel operationeel wordt

– De grote projecten worden aan een evaluatie onderworpen en wordt er nagegaan hoe ze verder uitgevoerd worden

– Het werken aan de nota van wijziging voor de begroting van 2020 en het indienen van de begroting van 2021

– Het regeerprogramma zal een integraal samenhangend pakket van maatregelen bevatten om de crisis te beheersen in de urgentiefase en maatregelen om te komen tot stabilisatie en daarna over te gaan tot de groeifase. Dit wordt aan DNA ingediend

De overige plannen en inspanningen van de regering zullen ook bekendgemaakt tijdens de jaarrede van de president. ‘’De vorige regering heeft flink huisgehouden. Dit verdient u niet. Het komt goed, ik geef u volk van Suriname de garantie’’, aldus president Santokhi.