De Boodschap
Kabinet van de President

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft op vrijdag 11 september 2020 een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door de heer Antonio Goncalves en mevrouw Mariko Russell. Het bezoek vond plaats in het kader van de projecten, die uitgevoerd worden en uitgevoerd zullen worden in samenwerking met het ministerie.

Tijdens dit bezoek heeft de heer Michael Hennessey van de IDB een presentatie gegeven aan de minister betreffende de successen, die geboekt zijn voor het Suriname Business Climate and Innovation Program. Dit project had tot doel het verhogen van de toegevoegde waarde van de private sector aan de economie van Suriname.

Aan de IDB is gevraagd om na te gaan welke fondsen op kort termijn beschikbaar zijn voor SME’s in Suriname gezien de economische effecten die de COVID-19 pandemie heeft op het ondernemingsklimaat in Suriname.

Door de heer Diego Herrera, Financial Markets Lead Specialist van de IDB, is er een presentatie gedaan naar de mogelijkheden van financieringsmodellen voor MSME’s ten tijde van de COVID-19 pandemie.

Verder zijn er afspraken gemaakt om een analyse te doen naar de positie van Suriname op de Ease of Doing Business Index. De focus hier zal zijn om na te gaan welke urgente activiteiten aangepakt moeten worden.

De minister heeft toegezegd om op zeer korte termijn bovengenoemde zaken op regeringsniveau te bespreken en terug te koppelen met de Inter-American Development Bank (IDB).