De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi installeert Staatsraad

De nieuwe Staatsraad met als zittingsperiode 2020 tot 2025 is een feit. President Chandrikapersad Santokhi heeft op 14 september 2020 de nieuwe leden van de raad benoemd, in de Congreshal. Dit orgaan dient de president en de regering van advies te voorzien. Bij de installatie van de leden heeft het staatshoofd de noodzakelijkheid van in inzet vanuit dit orgaan benadrukt. Hij doelt daarmee in het bijzonder op de Covid-19 pandemie, financieel-economische crisis en armoede.

In de Staatsraad nemen onder andere vertegenwoordigers van al de fracties uit het parlement, werknemersorganisaties en bedrijfsleven zitting. De VHP wordt vertegenwoordigt door Maaltie Sardjoe, Sharda Thakoer, Urmila Ramlagansing en Nathalie Amatmohammed. Voor de NDP nemen zitting: Rossellie Cotino, Caroline Heilbron en Amzad Abdoel. De ABOP en PL worden vertegenwoordigt door Marinus Cambiel en Rinette Sapei-Soentik. Hesdy Pigot neemt namens NPS en Justina Eduards voor BEP zitting. VSB wordt vertegenwoordigt door Paul Torilal, Wilgo Bilkerdijk de ASFA, Roy Haverkamp de FAL en Darmdew Chotkan de OSAV. De vertegenwoordiger van CLO is vooralsnog niet geïnstalleerd.