De Boodschap
Kabinet van de President

IMF heeft oog voor menselijke aspecten

Financiënminister Stanley Raghoebarsing heeft in een interview met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aangegeven dat het IMF in de loop der jaren heeft geleerd om bij het goedkeuren van programma’s niet alleen naar cijfers te kijken, maar ook naar humanitaire en menselijke aspecten. De internationale monetaire instelling erkent dat economische stabiliteit en groei alleen niet voldoende zijn om de levensstandaard van mensen te verbeteren en armoede te verminderen. Daarom richt het fonds zich bij het ontwerpen van economische programma’s ook op sociale en menselijke ontwikkeling, met name op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en armoedebestrijding.

“Het IMF let er zelf op dat we met het programma de armste mensen niet in nog slechtere positie brengen. Natuurlijk kijkt het IMF naar cijfers, geld en het op orde stellen van de economie, maar er wordt terdege rekening gehouden met mensen”, aldus ’s lands penningmeester. Hij geeft aan dat het geen enkele zin heeft om geweldige macro-economische cijfers te hebben, terwijl de helft van het land in brand staat. “Die les heeft ook het IMF in de loop van zijn geschiedenis geleerd. Daar zijn we blij om. Het is een wijze les en die les is meegenomen naar Suriname.” Minister Raghoebarsing merkt op dat het programma voor de gewone man zal betekenen dat de koersen en prijzen zullen stabiliseren.

Minister Raghoebarsing laat optekenen dat de begroting ook meer ademruimte krijgt. De staatsbegroting is weer in evenwicht. De internationale reserves zijn van -140 miljoen USD naar + meer dan 1 miljard USD gegaan. De kasreserve is gegroeid naar 300 miljoen USD, terwijl de importdekking van 0 thans naar 7 maanden is. Het Internationaal Monetaire Fonds heeft een economische groei van 2,5% geprojecteerd tegenover wat voorheen -0,8% was. Verder is het begrotingstekort van 19% nu naar 10%. De regeringsfunctionaris is van mening dat Suriname twee andere jaren zal zien in vergelijking met de eerste helft van de regeertermijn. “Wij zullen niet zwemmen in geld, we gaan wel de vruchten plukken van de basis die geschapen is op al de offers die gebracht zijn in de afgelopen drie jaren.”