De Boodschap
Kabinet van de President

Implementatie AHP-project in Paramaribo

De regering heeft meer mogelijkheden gecreëerd voor mensen met huisvestingsproblemen. Na vier jaar is het Affordable Housing Project (AHP) eindelijk in uitvoering. In overleg met de president van de Islamic Development Bank (IsDB) is overeengekomen dat het project wordt voortgezet. Na de lancering in Nickerie op 19 december 2023 vond op vrijdag 26 januari 2024 de tweede lancering plaats in Paramaribo, specifiek in het Mensa-gebouw aan de Leysweg. Het doel van het AHP is een bijdrage te leveren aan het huisvestingsprobleem van de lagere inkomensgroepen in Suriname. Er zijn certificaten uitgereikt aan 122 cliënten, waarmee zij in staat zijn hun subsidie te ontvangen. De beschikbare woonoplossingen omvatten nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van hun woning.

Projectdirecteur Mark Rommy gaf aan dat de certificaten zijn uitgereikt aan AHP-cliënten die in aanmerking kwamen voor een financiële bijdrage om hun huisvestingsproblemen op te lossen. Na de lancering in Nickerie zijn al ongeveer 300 cliënten in aanmerking gekomen voor een financiële bijdrage. Met deze lancering in Paramaribo komen er nog eens 122 bij. De cliënten bevinden zich in alle districten. Via het AHP zullen in totaal 3775 cliënten geholpen worden met woonoplossingen. AHP gaat samenwerken met de regering en de IsDB om te kijken hoe het bedrag kan worden verhoogd, zodat meer Surinamers kunnen worden geholpen. AHP is ook actief in het binnenland, waarbij in de komende periode ook de dorpen zullen worden geholpen. President Chandrikapersad Santokhi, de ministers van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en Financiën & Planning, de Surinaamse Postspaarbank, de aannemers en de NGO’s verlenen allemaal hun steun om dit project te realiseren. De projectdirecteur benadrukte dat dit project eigenlijk zou worden beëindigd, maar de president heeft vorig jaar in november ingegrepen, waardoor het project gered is. AHP is een project van Surinamers voor Surinamers.

Het staatshoofd gaf aan dat het AHP er is voor alle Surinamers in alle districten, ongeacht wie je bent. president Santokhi zei dat het AHP-project op het punt stond afgesloten te worden, omdat het vier jaar lang niet werd uitgevoerd. De regeringsleider heeft met zijn presidentiële team moeten ingrijpen om te zorgen dat dit project doorgaat. Hij gaf ook aan het woningbouwprobleem duurzaam op te lossen. Alle gronden waar de staat percelen heeft uitgegeven en die niet toegankelijk zijn, zullen worden aangepakt door de regering, waarbij wegen, stroom en water worden aangelegd, zodat de bevolking daar kan bouwen. Op dit moment zijn de regeringsprojecten zoals Reeberg, Merveille-/Peprepinweg, Charlesburg, en binnenkort ook in Commewijne te Richelieu in ontwikkeling.