De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Infosessie inzake Haags systeem ter bescherming van nationale en internationale designs van eigendomsrechten

Het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft een infosessie gehouden inzake het Haags systeem. De vertegenwoordiger van European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Diana Versteeg, ondersteunt het ministerie van EZ hierin. BIE is ter bescherming van intellectuele eigendommen en is belast met de uitvoering van taken betreffende de Intellectuele Eigendom.

Het Haags systeem wordt beheerd door het Internationaal Bureau van de World Intellectual Property Organization (WIPO) en is in het leven geroepen om inschrijvingsformaliteiten betreffende tekeningen en modellen van Nijverheid te vereenvoudigen en de kosten van de belanghebbende te besparen. Verder heeft de internationale inschrijving dezelfde rechtsgevolgen als een inschrijving die zou worden verricht in elk van de door de aanvrager aangewezen lidstaten. Het bureau BIE heeft op 2 december 2022 met ondersteuning van de vertegenwoordiger van European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Diana Versteeg, de infosessie omtrent het Haags systeem gehouden in het gebouw van Residence Inn.

De EUIPO-vertegenwoordiger, Diana Versteeg, heeft aangegeven dat de infosessie over de nationale wet momenteel in de maak is. Een ander doel van de infosessie is volgens Versteeg de kennismaking van internationale wetgeving, aangezien Suriname toegetreden is tot de akte van Genève. Voorts benadrukt zij dat er een samenhang moet zijn tussen de nationale wetgeving van designs in Suriname en de internationale wetgeving voor bescherming van designs. De designs wetgeving let op de vormgeving van het product zoals tweedimensionale tekeningen, designs op stoffen en driedimensionale vormen. Daarnaast heb je naast de nationale mogelijkheid ook de internationale veiligheid. Het internationaal systeem dat gebaseerd is op de overeenkomst van Schaven Hage is eigenlijk een registratiesysteem, waarbij de aanvrager internationaal designbescherming kan aanvragen bij het WIPO in Genève. “Er kan een aanvraag worden gedaan, waarbij meerdere landen kunnen worden aangewezen waar je bescherming wil”, aldus Versteeg tijdens haar presentatie.

Kenneth Codrington, onderdirecteur BIE, heeft tijdens zijn toespraak aangegeven, dat er momenteel binnen de CARIFORUM-landen een samenwerkingsproject gaande is dat gefinancierd wordt door de Europese Unie en uitgevoerd wordt door Bureau Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Het doel hiervan is om het intellectuele eigendom binnen de CARIFORUM te versterken en te realiseren. Het dient als een hulpmiddel om in de private sector de investeringen, concurrentievermogen en creativiteit te versterken en te bevorderen.

Waarnemend directeur Karishma Mathoera van het directoraat Ondernemerschap van het ministerie van EZ, heeft tijdens haar toespraak aangegeven dat het beleid van het ministerie onder andere gericht is op het stimuleren van ondernemerschap, technologische Innovatie en creativiteit. Daarnaast het verbeteren en actualiseren op het gebied van Intellectuele Eigendom. Volgens Mathoera ligt het in de bedoeling om een eco- innovation systeem te realiseren met sterk wettelijk kader ter bescherming van intellectuele eigendommen. De ondernemers moeten ook bewust worden gemaakt van hun eigendomsrechten en die te commercialiseren in intellectuele eigendommen. Mathoera heeft verder aangegeven dat ten aanzien van het Haagse verdrag betreffende de internationale inschrijving van modellen en tekeningen van 1960 in samenwerking tussen BIE en de EUIPO, er reeds een handleiding is samengesteld.